• Zbierka pre útulok Skalica

     • Školský klub detí urobil zbierku starých diek, paplónov.... granulí a konzerv pre psíkov a mačičky, ktoré sa nachádzajú opustené v útulku Skalica. Touto cestou sa chceme poďakovať menovite týmto deťom, ktoré sa do tejto zbierky zapojili:

      1.A

      Dobiašová Lívia, Hnátovič Lukáš, Měchura Samuel, Klein Liliana, Karnoš Alex, Liščáková Roberta

      1.B

      Holčík Timotej, Mišičáková Terezka

      1.C

      Filúšová Lucia, Rajčák Peter, Tomeček Jakub

      2.A

      Bízek Timko, Formánek Boris, Halabrín Patrik, Hanzalíková Hanka, Ivánek Martin, Neuročný Jakub, Žilka Máximo Christián

      2.B

      Filúšová Júlia

      2.D

      Rišková Kristína, Opalek David, Blahová Sofia

      3.A

      Krička Alex

      3.B

      Okenica Roderik, Toráčová Vanesa

      4.B

      Kazinotová Klaudia

      4.C

      Rišková Simona, Dobrovodská Simona

      Sme veľmi radi že, rodičia svoje deti v tejto zbierke podporili a preto ešte raz všetkým veľké ĎAKUJEME!

       

     • Imatrikulácia prvákov 2018

     • Dňa 23. októbra v  podvečerných hodinách sa slávnostne vyzdobená telocvičňa školy ZŠ Bernolákova zaplnila našimi najmladšími žiakmi, ich rodičmi, starými rodičmi, učiteľmi a pozvanými hosťami. Zišli sa tu na slávnostnej imatrikulácii prvákov, teda ich pasovania do cechu žiackeho.

                  Na úvod všetkých prítomných pozdravili svojím tanečným vystúpením žiaci tanečného krúžku. Slávnosť pokračovala krátkou videoprojekciou, ktorá nám všetkým priblížila bežný školský deň prvákov. Pasovanie i moderovanie celého programu sa odohralo v réžii žiačok 9. ročníka Nicol Fanturovej a Adriany Janovičovej. Z rúk pani riaditeľky Renáty Studeničovej a pána primátora Zdenka Čambala si 57 prvákov prevzalo imatrikulačný list a knihu, ktorá im bude túto nezabudnuteľnú udalosť pripomínať. Symbolickým pasovaním veľkou ceruzkou sa stali ozajstnými členmi našej školy, ktorá sa na deväť rokov stane ich druhým domovom.

                  Samozrejme, aj prváci sa predstavili so svojím starostlivo pripraveným programom, ktorý pozostával z pásma hudobných a recitačných vystúpení. Ich triedne pani učiteľky mohli byť na svojich žiačikov právom hrdé. Za odvahu, šikovnosť a úsilie pri nácviku programu prváčikov v závere čakala sladká odmena.

      Do galérie Imatrikulácia prvákov 2018 boli pridané fotografie.

     • Svetový deň zdravej výživy v ŠKD

     • Aj v tomto školskom roku sme si dňa 16.10. pripomenuli Svetový deň zdravej výživy.Pani vychovávateľky si pre deti pripravili rôzne súťaže, hry a aktivity na tému zdravá výživa.Pochutnávali si pritom na občerstvení z ovocia a zeleniny, ktoré si spoločne pripravili.Tento „ zdravý deň“ sa deťom veľmi páčil.

      Do galérie Svetový deň zdravej výživy v ŚKD boli pridané fotografie.

     • Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1.ročníka

     • V tomto školskom roku sa po prvý krát testovali žiaci prvých ročníkov  v týchto disciplínach:

      predklon  v sede s dosahovaním, opakovaná zostava s tyčou, výdrž v zhybe nadhmatom, skok do diaľky z miesta, ľah-sed, kotúľanie 3 lôp, člnkový beh 4x 10 metrov, viacstupňový vytrvalostný člnkový beh na 20 metrov a vlajková naháňačka. V našej škole testovanie prebehlo 3.10. 2018. Hlavnou koordinátorkou testovania bola Mgr. Miriam Ravasová za výdatnej pomoc žiakov 9.A.

      Do galérie Testovanie pohybových predpokladov žiakov ZŠ boli pridané fotografie.

     • Noc výskumníkov 2018

     • Ako každý rok, tak aj tento, sme si nemohli nechať ujsť Európsku Noc výskumníkov. 12. ročník tohto festivalu sa uskutočnil 26. septembra. Organizátori pripravili bohatý a maximálne pestrý program, ktorý oslovil všetky vekové kategórie a záujmové skupiny. Špeciálnou cieľovou skupinou projektu boli deti v školskom veku, pričom dôraz bol kladený predovšetkým na zvýšenie ich záujmu o štúdium prírodných vied a technických smerov na vysokých školách. Mottom tohtoročného festivalu bolo „Výskumníci v nás“, tým organizátori chceli pripomenúť, že každý z nás niekedy zažil, aké je to byť vedcom a každý môže svojimi poznatkami prispieť k pokroku.

      Počas Noci výskumníkov sme navštívili V- klub, kde sme mali možnosť si pozrieť pokusy od alchýmie až po modernú chémiu, dozvedeli sme sa ako je to s eko bio pšenicou. Vedecké stánky v Starej tržnici boli svojim obsahom tiež veľmi zaujímavé -  dozvedeli sme sa, aké sú dôležité pohybové účinky na telo, či sa máme báť alebo nebáť zemetrasení .... a poslednou našou zastávkou bolo Prírodovedné múzeum, kde nás uchvátili úžasné pakobylky  strašilky.

      Do galérie Noc výskumníkov 2018 boli pridané fotografie.

     • Jeseň v ŠKD

     • S príchodom jesene sa školské kluby detí na našej škole prezliekli do jesenných farieb. Deti vytvorili z prírodných materiálov a tekvíc krásnych strašiakov. Nástenky, chodby, triedy a okenné parapety vyzdobili svojimi nápaditými prácami.

      Do galérie Jeseň v ŠKD boli pridané fotografie.

     • Športový deň v ŠKD

     • Motivovať ľudí k pohybu a zdravému životnému štýlu, to je hlavný cieľ Európskeho týždňa športu, ktorý na Slovensku a v ďalších 37 krajinách Európy prebiehal od 23. do 30. septembra 2018. Aj deti zo Školského klubu detí sa zapojili do tohto projektu. Pani vychovávateľky pripravili deťom športové odpoludnie plné súťaží a hier. Deti s nadšením súťažili, športovali v rôznych disciplínach.

      Do galérie Športový deň v ŠKD boli pridané fotografie.

     • Európsky deň jazykov

     • Jazykovú rozmanitosť Európy sme si aj v tomto školskom roku pripomenuli na hodinách cudzieho jazyka s nadšením a zábavou. Aktivity organizované v tento významný deň pre žiakov našej školy prispeli k obohateniu ich slovnej zásoby a k rozšíreniu všeobecnému rozhľadu, nakoľko sa oboznámili s kultúrou iných krajín. Tešíme sa, že 26. september zostane v pamäti detí prostredníctvom príjemne strávených hodín plných zábavy a informácií.

      Do galérie Európsky deň jazykov boli pridané fotografie.