• Okresné kolo OSJL

     •            16. mája naša škola organizovala okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry pre 3.a 4. ročníky ZŠ.  Prihlásilo sa 10 škôl,  súťaže sa zúčastnilo 38 detí z okresu Skalica. Po náročných testoch boli vyhlásení  víťazi, ktorí získali diplomy a knižné ceny. Z tretích ročníkov sa na prvom mieste umiestnil Filip Štefko, ZŠ Bernolákova 5 Holíč, druhá bola Adela Blahová,  ZŠ Vajanského Skalica a tretí bol Matúš Bajan, ZŠ s MŠ Unín. Zo štvrtých ročníkov 1. miesto obsadila Zuzana Šebestová, ZŠ Vajanského Skalica, 2.miesto patrilo Natálii Forrovej, ZŠ Brodské a 3.miesto obsadila Aneta Strhanová, Súkromná ZŠ Skalica. Všetkým deťom a pedagógom ďakujeme za účasť a tešíme sa na Vás budúci školský rok.

     • Škola v prírode Duchonka

     • V dňoch 7.5.-11.5.2018  sa žiaci 2. ročníka zúčastnili  Školy v prírode v rekreačnom zariadení Fortunato . Chata sa nachádza v krásnom prostredí chránenej krajinnej oblasti Duchonka.

      Scenár tohtoročného animačného programu niesol názov ,,Po stopách pamiatok“. Deti každý deň v rôznych zábavných a náučných aktivitách spoznávali nové krajiny a najmä ich kultúrne pamiatky.

      V programe nechýbali súťaže, športové hry a turistické vychádzky .

      Nevynechali sme ani tak obľúbené BINGO. Spoločenská miestnosť sa vo chvíli premenila na televízne štúdio s malými hráčmi. Napätie striedali výkriky radosti. Každé Bingo bolo odmenené cenou, takže nakoniec boli spokojní všetci. Pripravená  bola tiež opekačka. K dobrej nálade prispela aj diskotéka a  karneval. Vďaka peknému počasiu sme si mohli užívať množstvo aktivít.

      Po týždni plnom zábavy, športu, turistiky sa tešili na svojich rodičov. Pre niektorých  to bola veľká skúška odvahy, ktorú sme všetci výborne zvládli. Počas celého pobytu sa o deti starali pani učiteľky Šimeková, Vlková, Orlíková , Mlčochová a pani zdravotníčka Šplíchalová.

       Našim cieľom bolo ukázať deťom iné formy zábavy a oddychu než pri počítačoch, čo sa nám aj podarilo splniť.

      Ďakujeme  všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a prispeli k úspešnému priebehu tejto akcie.

      Do galérie Śkola v prírode Duchonka boli pridané fotografie.

     • Projektové vyučovanie Veda hrou a Kúzelná fyzika

     • Dňa 9. mája sa v priestoroch telocvične Základnej školy na Bernolákovej uskutočnilo projektové vyučovanie s názvom „Veda hrou“. Bolo zamerané predovšetkým na pokusy z fyziky, ktoré si pre mladších žiakov I. stupňa pripravili šiestaci. Netradičné vyučovanie zorganizovala učiteľka fyziky a chémie Katarína Štrbová.

      Naši vedci zaplnili telocvičňu 22 stánkami s pokusmi, ktoré si sami vybrali a zanietene ich odprezentovali žiakom I. stupňa.

      Projektový deň „Veda hrou“ sme poňali aj ako amatéri /žiaci/ verzus profesionál, nakoľko pozvanie prijal aj Mgr. Michal Figura, ktorý sa žiakom predstavil s programom „Kúzelná fyzika“

      Zábavno-vzdelávacie predstavenie pásma experimentov s fyzikálnou podstatou a často neočakávaným dejom v podobe fyzikálnych kúziel prijali deti s mimoriadnym nadšením.

      Cieľom Kúzelnej fyziky je predovšetkým vzbudiť záujem detí o fyzikálne deje okolo nás, vnímať fyziku na každom kroku a popularizovať túto vednú disciplínu.

      Mnohé pokusy si mohli deti pod vedením skúsenejších žiakov vyskúšať a osvojiť si tak nové poznatky zážitkovou formou, ktorá sa i u žiakov našej školy teší stále väčšej obľube. 

       

     • Majstrovstvá okresu v malom futbale

     • Dňa 7.5.2018 sa uskutočnili Majstrovstvá okresu mladších žiakov v malom futbale. Naši chlapci - Timotej Tolla, Samuel Křižan, Patrik Škrovánek, Michal Ralbovský, Peter Habala, Daniel Zima, Lukáš Vymyslický, Adam Krištofík, Tomáš Porubský - bez menšieho zaváhania vyhrali skupinu a postúpili do finále, kde zvíťazili nad ZŠ Vajanského 2, Skalica a tým obsadili celkové prvé miesto. Tým si zabezpečili postup na majstrovstvá kraja. Za tento vynikajúci výsledok im gratulujeme.

     • McDonald´s Cup

     • Dňa 4. mája sa v Základnej škole Mallého v Skalici uskutočnil Mc Donalds cup. Z ôsmych družstiev si najlepšie počínalo družstvo za Základnej školy Vajanského, ktoré nakoniec celý turnaj v mini futbale vyhralo.

      Naše družstvo v zložení  Pelikán Samuel, Šebesta Andrej, Ivan Dušan, Deščík Andrej, Křižan Adam, Látalová Agáta, Rehušová Sylvia vybojovalo krásne druhé miesto, keď podľahli len družstvu už spomínanej školy zo Skalice.

      Do galérie McDonald´s Cup boli pridané fotografie.

     • Okresné kolo mladých záchranárov CO

     • Štvrtok 3.mája 2018 patrilo rekreačné stredisko Gazárka Šaštín - Stráže žiakom ZŠ, ktorí súťažili v okresnom kole "Súťaže mladých záchranárov CO". Spomedzi 12 škôl v okrese Skalica naše družstvo v zložení: Michal Ružička - 9.A, Monika Havelková - 8.A, Mário Štefík - 8.A, Michaela Lukáčová - 8.B sa umiestnilo na 2.mieste a postupujú na krajské kolo, ktoré bude dňa 10. mája 2018 v Trnave.

      Súťaž obsahuje viacero disciplín, v ktorých musia súťažiaci preukázať nielen teoretické vedomosti z oblasti CO, dopravnej výchovy, požiarnej ochrany a zdravotníckej prípravy, ale i praktické zručnosti, ktoré zahŕňali streľbu zo vzduchovky, hasenie malých požiarov, orientáciu v teréne, použitie ochranných masiek, ako aj poskytovanie prvej pomoci.

      Umiestneným družstvám odovzdali prednostovia Okresných úradov Senica a Skalica Vladimír Kocourek a Viera Kučerová diplomy, víťazné poháre, medaily a vecné ceny. Žiakov pripravovala Mgr. Katarína Vaňková.

      Blahoželáme!

       

      Do galérie Mladý záchranár CO boli pridané fotografie.