• Oznam pre rodičov

     • Vedúca školskej jedálne oznamuje rodičom, že môžu odhlasovať z obedov svoje deti na novom mobilnom čísle 0918 729 675, a to aj zaslaním SMS.

      Číslo na pevnú linku 034/6682644 stále platí.

     • Festival vody 2017 - znova vynikajúce umiestnenia

     • Dňa 12. 12. 2017 sa v priestoroch Vodárenského múzea konalo finále Festivalu vody. Z celého Slovenska sa finále zúčastnilo 75 žiakov, ktorí spolu vytvorili 22 dvoj- až päťčlenných družstiev.

      Už tradične boli projekty tematicky zamerané na výrobu pitnej vody, spôsob čistenia odpadovej vody a kolobeh vody. Novými témami, ktoré žiaci spracovali, bola eutrofizácia vôd a prírodou inšpirované riešenia pri problémoch s vodou.

      Odborná komisia, zložená zo zástupcov BVS, STU, SVP, SAŽP a VÚV, mala aj tento rok neľahkú úlohu rozhodnúť o víťazoch, čoho dôkazom je aj to, že okrem tradičných prvých troch miest v oboch kategóriách sa rozhodla udeliť aj jednu špeciálnu cenu.

      Takže tí najlepší si napokon odniesli hodnotné a zaujímavé ceny, ako napríklad sady rozličných laboratórnych pomôcok, modely pre vedecké pokusy, vedomostné hry či knižky. Žiadna škola však neodišla naprázdno a odniesla si spoločensko-vzdelávaciu hru Hydrogénius, ktorú do súťaže venoval Slovenský vodohospodársky podnik.

      Ako dopadli naši žiaci?

      V I. kategórii  1. – 4. ročník ZŠ sa na 2. mieste umiestnili Ivan Dušan, Lánik Adam, Majerník Maximilián s témou Vodné zdroje v obci, pripravovala ich p. uč. Ravasová.

      V II. kategórii 5. – 9. ročník ZŠ a 1. – 4. ročník osemročných gymnázií sa na 1. mieste umiestnili Nicol Fanturová a Karolína Vaculková s témou Kto alebo čo spôsobuje eutrofizáciu? pripravovala p. uč. Štrbová.

      Celkovo naša škola do finále pripravila 7 tímov, čo predstavuje prípravu 18 žiakov, ktorej sa tiež zúčastnila aj p. uč. Kotvanová.

      Počas tohtoročného podujatia bol pre účastníkov pripravený aj zaujímavý sprievodný program – eko-výchovný koncert Eco H2O Tour s Thomasom Puskailerom, ktorý dal za celým podujatím skvelú bodku.

      Priebeh podujatia, ktorý zachytila TA3, si môžete pozrieť tu:

      https://www.ta3.com/clanok/1118071/na-festivale-vody-ocenili-najlepsie-vyskumne-projekty.html

      Do galérie Festival vody boli pridané fotografie.