Základná škola, Bernolákova 5, Holíč
Známky Rozvrh Novinky Fotoalbum 2% dane Jedálny lístok

Za kultúrou do Trnavy | Návšteva zámku a múzea | Dni Európskeho kultúrneho dedičstva | Výsledky súťaže „Zbieram baterky“ 2011/2012 | Geocacheri opäť v akcii. | Noc výskumníkov -Zvábila nás veda | Imatrikulácia 2012 | Deň jabĺk | Strelci zo ZŠ Bernolákova opäť úspešní | Hvezdárna a planetárium Brno | Plavecký výcvik | Halloween | Súťaž "Zbieram baterky" | Úspechy našich strelcov | Ekologická stopa | Rodina bez cigariet | ZŠ Bernolákova sa uchádza o medzinárodný projekt | A-Z kvíz - Poznáš svoje mesto a okolie? | Zúčastnili sme sa súťaže iBobor | Kampaň "Červené stužky" | "Tajomstvá faraóna" - dejepisná exkurzia | Deň otvorených dverí | Prechádzka slnečnou sústavou | Vianočné dielničky pre šikovné ručičky | Cestovateľ Elwood u nás v škole | Festival vody | Krimichémia | Olympiáda v anglickom jazyku | Okresné kolo Matematickej olympiády | Okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku | Okresné kolo Dejepisnej olympiády | Úspech na Geografickej olympiáde | LVVK a Zimná škola v prírode | Európa v škole | Vybíjaná žiačok ZŠ | Krajské kolo Biologickej olympiády | Obvodné kolo Chemickej olympiády | Deň vody | Úspešní recitátori | Majstrovstvá SR žiakov základných škôl v streľbe zo vzduchovej pušky | Krajské kolo Dejepisnej olympiády | Krimichémia - záverečné pojednávanie | Deň narcisov | Rekord prekonaný! | Geografický krúžok opäť v akcii | ... a začalo sa obdobie školských výletov | Úspech na Biologickej olympiáde | Slávnostná akadémia | Slávnosť letného slnovratu

akcie školy 2012/2013

Za kultúrou do Trnavy

Vo štvrtok 20. septembra si  žiaci siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka  v trnavskom Divadle Jána Palárika  pozreli divadelné predstavenie Komédia omylov, ktorého predlohou je  dielo anglického dramatika Wiliama Shakespeara. V tejto  bláznivej fraške, v kolotoči najšialenejších situácií, ktoré môžu nastať, ak sa zamenia bytosti veľmi blízke, sme si vychutnali nielen samotný dej komédie, ale aj  výborné herecké výkony. Po skončení predstavenia sme sa presunuli na Trojičné námestie, kde sa začala prehliadka historických pamiatok. Zaujalo nás impozantné  barokové Súsošie Najsvätejšej Trojice, renesančná Mestská veža aj viaceré meštianske domy.