Základná škola, Bernolákova 5, Holíč
Známky Rozvrh Novinky Fotoalbum 2% dane Jedálny lístok

Exkurzia Mikulčice | Po stopách Márie Terézie | Finančná zbierka pre útulok | Exkurzia v čistiarni odpadových vôd Bratislava – Vrakuňa | Noc výskumníkov | Imatrikulácia prvákov | Oslava zdravia na ZŠ Bernolákova | Po stopách Dunaja | Noc duchov v ZOO Hodonín | Tvorivá dielňa z chémie | Krajská školská strelecká liga | Zápis žiakov do 1. ročníka | Vianočné vystúpenie | Naši strelci opäť úspešní | Žiaci zo ZŠ Bernolákova opäť úspešní... | Mikuláš v psom útulku | Multimediálna čítanka | Obvodné kolo Dejepisnej olympiády | Hurbanov pamätník - obvodné kolo v Holíči | LVVK | Testovanie 9-2012 | Európa v škole | Tanec ide do školy | Príprava žiakov ZŠ na chemickú olympiádu kategória Dz | Úspechy našich recitátorov | Obvodné kolo chemickej olympiády | "Modrá škola - voda pre budúcnosť" | Svetový deň vody | Stretnutie so spisovateľmi | Rozprávková noc | Školské majstrovstvá Skalického okresu vo vybíjanej dievčat ZŠ | Pomôcť môže každý | Street hockey školská liga | Deň Zeme | Výlet do Moravského krasu | "Čítajme si..." | Škola v prírode | Zabávaj sa a poznávaj Slovensko | Tešíme sa na leto | A predsa nám výlet vyšiel | Projekt: Baterky na správnom mieste | Deviataci sa lúčili... | Slávnostná akadémia

akcie školy 2011/2012

Exkurzia Mikulčice

 

Dňa 16. septembra 2011 sa žiaci 4.A a 4.B zúčastnili výučbového programu ,,Veľkomoravský deň“ v expozícii Slovanského hradiska v Mikulčiciach. Preniesli sa do doby pred 1100 rokmi, kedy západné slovanské kmene sídliace u rieky Moravy, vybudovali svoj prvý štátny útvar Veľkomoravskú ríšu.

Nie je nič lepšie pre učenie, ako vidieť, počuť a zažiť. Takto si zopakovali a rozšírili učivo z vlastivedy o Veľkomoravskej ríši. Na otázky: "Ako žili? Čo jedli? Ako pochovávali svojich blízkych? Čo robili deti celý deň, keď nechodili do školy? Ako sa bránili pred nepriateľom? Z čoho vyrábali odevy?" Na všetky zvedavé otázky dostali deti odpoveď formou hry, súťaže, pozorovania a vlastnej skúsenosti.