Základná škola, Bernolákova 5, Holíč
Známky Rozvrh Novinky Fotoalbum 2% dane Jedálny lístok

Rada školy

Členovia rady školy:

Predseda: Mgr. Lukáš Vašíček (za pedagogických zamestnancov)

Podpredseda:Mgr. Jana Hrušecká (za pedagogických zamestnancov)

Členovia:

Za rodičov:

PhDr. Lenka Látalová, Phd.

Ing. Lenka Hrušecká

Katarína Ivanová

JUDr. Jana Dobiašová

Za nepedagogických zamestnancov:

Eva Petrovičová

Za mesto Holíč:

Ing. Jaroslav Végh

Jarmila Duffková

Mgr. František Janeček

Ing. Katarína Turečková

 

 

Táto stránka môže obsahovať základné informácie o Vašej škole, môžete si ju ľubovoľne meniť. Návod, ako tieto zmeny uskutočniť, nájdete tu: http://help.edupage.org/