• Projektové vyučovanie HOVORME O JEDLE
     • Projektové vyučovanie HOVORME O JEDLE

      "Aj minimálne vzdelanie v oblasti potravín a výživy môže mať obrovský účinok na kvalitu ľudského života."

      V rámci IX. ročníka týždňa HOVORME O JEDLE na našej škole dňa 14.10.2021 prebiehalo projektové vyučovanie, ktoré bolo venované problematike potravín a výživy. Žiaci si spolu s triednymi učiteľmi vybrali tému, ktorej sa tento deň venovali. Pripravili si rôzne aktivity zamerané na zdravé stravovanie, na úlohu potravín pri ochrane zdravia a ich význame pre tvorbu a ochranu životného prostredia. Triedy sa premenili na kuchynky zdravej výživy. Téma, ktorú si žiaci vybrali, bola zameraná na zručnosti žiakov v oblasti zásad zdravej výživy, pôvodu potravín, označovania potravín a objavovania významu potravín pre zdravý vývoj ľudského organizmu, plytvania s potravinami, kompostovaniu potravín, recyklácii odpadov, ale aj pohybovým aktivitám žiakov. V rámci tohto týždňa sme sa zapojili aj do

     • Európsky deň jazykov

      26. septembra si každoročne pripomíname Európsky deň jazykov, ktorý bol vyhlásený Radou Európy v roku 2001. Cieľom Európskeho dňa jazykov je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, interkultúrneho porozumenia a celoživotného vzdelávania.

      Aj naša škola si pripomína dôležitosť posolstva tohto dňa, a preto sa už tradične na našej škole v dňoch 27. až 29. septembra na hodinách anglického a nemeckého jazyka uskutočnili rôzne aktivity. Žiaci sa od svojich učiteľov dozvedeli nové zaujímavé fakty o cudzích jazykoch, napríklad, že na svete existuje až 7000 jazykov. Výtvarne zdatní žiaci vyrábali pestrofarebné magnetky a odznaky, ktoré nám budú pripomínať tento významný deň. Niektorí vytvorili výučbové materiály - pexesá a kartičky na rozvoj a upevňovanie slovnej zásoby. Tieto dni boli príjemným spestrením bežného vyučovacieho procesu pre ži

     • Be active - Európsky týždeň športu

      V rámci Európskeho týždňa športu sme sa spoločne rozhýbali pri aktivitách, ktoré pripravili pre žiakov I. stupňa učitelia telesnej výchovy spolu so žiakmi 9. ročníka dňa 24. septembra 2021 v areáli zámku. Heslom toho týždňa bol Šport a zdravý životný štýl. Žiaci na jednotlivých stanovištiach absolvovali hravé pohybové aktivity, ktoré ukončili jabĺčkovým behom. Stali sme sa tak súčasťou európskej športovej rodiny.

     • NOC VÝSKUMNÍKOV 24.9.2021

      V tomto školskom roku sa opäť naša škola zapojila 15. ročníka Európskej noci výskumníkov - netradične - v škole. Minulé ročníky sme toto podujatie navštevovali v Starej tržnici v Bratislave. Kvôli opäť sprísnením epidemickým opatreniam sa v tomto školskom roku podujatie uskutočnilo online. Do školy nám boli zaslané dva balíky, tzv. vedecké kuriéry v oblasti fyziky a chémie. V rámci vedeckého setu fyzika si žiaci vyskúšali pokusy v oblasti magnetizmu, tlaku vzduchu a elektrického náboja. V oblasti chémie si žiaci vyskúšali 3 pokusy ako forenzný detektív. Cieľom týchto aktivít je ukázať žiakom vedeckú prácu a nadchnúť ich pre vedu a výskum. Organizátorom Noci výskumníkov chceme poďakovať za hodnotné sety, ktoré budeme využívať na hodinách chémie a fyziky. Vďaka p. uč. Katka Štrbová a p.uč. Ľubica Kotvanová

     • Agility v Holíči

      Dňa 22. 9.2021 sa naši žiaci z ŠKD zúčastnili výcviku Agility KS v kynologickej hale v Holíči. Veľká vďaka patrí našej žiačke Anetke Petrikovej, jej mamičke MUDr. Petrikovej a celému tímu Agility KS Holíč, ktorí pre našich žiakov pripravili krásne popoludnie.

  • Ako postupovať

   Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?
   1. Do 15.2.2022 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
   2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
   3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
   4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
   5. Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
    Obchodné meno alebo názov: Slovenská rada rodičovských združení-Rodičovské združenie pri ZŠ
    Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Bernolákova 5, 90851 Holíč
    Právna forma: Občianske združenie
    Identifikačné číslo (IČO/SID): 17319617/0145
   6. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2022 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
   Podávate si daňové priznanie sami?
   1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
   2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
   3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
    Obchodné meno alebo názov: Slovenská rada rodičovských združení-Rodičovské združenie pri ZŠ
    Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Bernolákova 5, 90851 Holíč
    Právna forma: Občianske združenie
    Identifikačné číslo (IČO/SID): 17319617/0145
   4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2022) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
   Postup pre právnické osoby
   1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
   2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
   3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
    Obchodné meno alebo názov: Slovenská rada rodičovských združení-Rodičovské združenie pri ZŠ
    Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Bernolákova 5, 90851 Holíč
    Právna forma: Občianske združenie
    Identifikačné číslo (IČO/SID): 17319617/0145
   4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
   5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
  • Jedálny lístok

    zatiaľ žiadne údaje
  • Zvonenia

   Štvrtok 21. 10. 2021
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

    • Meno školy
    • Základná škola, Bernolákova 5, Holíč
    • Email školy
    • riaditel@zs-holic.sk
    • Telefón
    • +421 x 034668 2484
     Školská jedáleň: 034 668 2644, 0918 729 675
    • Adresa školy
    • Bernolákova 5, 908 51 Holíč