Základná škola, Bernolákova 5, Holíč
Známky Rozvrh Novinky Fotoalbum 2% dane Jedálny lístok

Vystúpenie sokoliarov | Exkurzia Košariská, Bradlo | Máme radi vedu | Boli sme na návšteve | Úspech v súťaži EX LIBRIS Hlohovec | Písmenková pasovačka | Futsalový turnaj | Týždeň proti rakovine | Slávnostná imatrikulácia prvákov | Analytická chémia | Zdravý životný štýl a prevencia závislostí | Deň jabĺk | Halloween | Návšteva novootvoreného digitária v Brne | Oslava 60.výročia založenia školy | Prípravné stretnutie k Festivalu vody | Kampaň Červené stužky | Informatická súťaž iBobor | Strelecká súťaž | Výchovný koncert - cesta slovenskou históriou | Vianočná olympiáda pre deti  z MŠ | Festival vody | Úspech na olympiáde z anglického jazyka | Matematická olympiáda | LVVK Čičmany | Dejepisná olympiáda | Karneval v ŠKD | Európa v škole | Krajské kolo Biologickej olympiády | Hurbanov pamätník - školské kolo | Deň vody | Okresné kolo Chemickej olympiády | cyklovýlet - skalické rybníky | Úspešní recitátori | Školské majstrovstvá skalického okresu vo vybíjanej žiačok ZŠ | Úspech našich strelcov | Deň Zeme | Divadelná exkurzia do Nitry | Výlet do Bojníc | Krimichémia | Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie | Poznávací výlet  - Orava | Rozlúčkový výlet deviatakov | Turisticko -poznávací výlet  Bratislava | Akadémia 2014 | Škola v prírode | Slávnostné vyhodnotenie predmetových olympiád |  Exkurzia - Lúka pri Piešťanoch a Jaslovské Bohunice | Beh olympijského dňa | Rozlúčka deviatakov

akcie školy 2013/2014

Vystúpenie sokoliarov

Na našu školu zavítali sokoliari zo ZŠ Štiavnické Bane. Na tejto škole sa ako na jedinej základnej škole na svete vyučuje predmet Sokoliarstvo. Naši žiaci si so záujmom pozreli letové ukážky dravých vtákov. O každom dravcovi boli žiakom poskytnuté zaujímavé informácie.  Niektorí  mali možnosť zobrať si dravca na ruku. Vystúpenie bolo pre žiakov veľkým zážitkom.