Základná škola, Bernolákova 5, Holíč
Známky Rozvrh Novinky Fotoalbum 2% dane Jedálny lístok

zmluvy, faktúry, objednávky

zmluvy

2019

dohoda_o_prenajme_telocvicne.pdf (zverejnená dňa 1.4.2019)

2018

Zmluva_o_dielo_ziadost_o_nenavratny_prispevok.pdf (zverejnená dňa 3.12.2018)

Zmluva_o_prenajme___dodatok.pdf (zverejnená dňa 19.11.2018)

zmluva_o_prenajme_c.4/2018.pdf (zverejnená dňa 1.10.2018)

zmluva_o_prenajme_c.3/.2018.pdf (zverejnená dňa 1.10.2018)

zmluva_o_zdruzenej_dodavke_el..pdf (zverejnená dňa 27.11.2018)

zmluva_o_prenajme_č.2/2018.pdf (zverejnená dňa 17.9.2018)

zmluva_o_prenajme_č.1/2018.pdf (zverejnená dňa 17.9.2018)

Dodatok_k_zmluve_Slovak_Telekom.pdf (zverejnená dňa 3.8.2018)

Elmoss_zmluva_o_dielo.pdf (zverejnená dňa 7.7.2018)

Dodatok_k_zmluve_KOMENSKY.pdf (zverejnená dňa 6.7.2018)

Ramcova_sponzorska_zmluva.pdf (zverejnená dňa 28.5.2018)

Zmluva_o_spolupraci_-_Plantex.pdf (zverejnená dňa 28.5.2018)

zmluva_o_spracuvani_osobnych_udajov.pdf (zverejnená dňa 25.5.2018)

zmluva_o_zabezpeceni_vykonu.pdf (zverejnená dňa 27.4.2018)

Zmluva_o_dielo_c.3-2018.pdf (zverejnená dňa 13.3.2018)

Zmluva_o_dielo_c.2-2018.pdf (zverejnená dňa 5.3.2018)

Zmluva_o_dodavke_elektriny_c.1.pdf (zverejnená dňa 1.2.2018)

Zmluva_o_dodavke_elektriny.pdf (zverejnené dňa 23.1.2018)

Ramcova_kupna_zmluva.pdf (zverejnená dňa 6.2.2018)

2017

Zmluva_o_dielo_.pdf (zverejnená dňa 1.11.2017)

Zmluva_o_prenajme_telocvicne(2).pdf (zverejnené dňa 31.10.2017)

zmluva_o_prenajme(5).pdf (zvrejnené dňa 31.10. 2017)

zmluva_o_prenajme(4).pdf (zverejnené dňa 2.10.2017)

zmluva_o prenájme.pdf (zverejnené dňa 13.9.2017)

zmluva o prenájme.pdf (zverejnená dňa 11.9.2017)

zmluva_o_dielo(1).pdf

zmluva_o_uhrade.pdf

zmluva_o_dielo.pdf

Zmluva_o_poskytnuti_sluzieb.pdf

2016

zmluva_o_prenajme_telocvicne.pdf

Zmluva_o_dodavke_elektriny.pdf

zmluva_o_prenajme-2016.pdf

Dodatok_c.1_k_zmluve_na_zabezpecenie_ochrany_pred_poziarmi.pdf

Dodatok_c.2_k_zmluve_na_zabezpecenie_vykonu_funkcie_technika_BOZP.pdf

2015

zmluva_o_dielo_2015.pdf

zmluva_o_prenajme_2015.pdf

zmluvy_o_prenajme2015.pdf

2014

Ramcova_kupna_zmluva_5.pdf

Ramcova_kupna_zmluva_4.pdf

zmluva_elektrina.pdf

Ramcova_kupna_zmluva_3.pdf

Ramcova_kupna_zmluva2.pdf

Ramcova_kupna_zmluva1.pdf

Zmluvy_o_prenajme2014.pdf

2013

Zmluva_o_zabezpeceni_sk.stravovania.pdf

Platobny_kalendar_uhrad.pdf

Zmluva_o_dielo.pdf

Zmluva_o_prenajme_priestorov.pdf

Zmluva_o_prenajme2013.pdf

Zmluva_Comenius.pdf

zabezpecenie_obvodneho_kola_DO.pdf

2012

Zmluva_o_zdruzenej_dodavke_elektriny.pdf

Zmluva_o_prenajme_9-2012.pdf

Zmluva_o_prenajme_november2012.pdf

Zmluvy_o_prenajme.pdf

zmluva_o_prenájme.pdf

Zmluva_Slovak_Telekom.pdf

zmluva_o_dielo_2012.pdf

zmluva2012.pdf

2011

darovacia_zmluva_06602011.pdf

dar._zmluva06602011.pdf

20120131131258488.pdf

20120131131427881.pdf

20120131131947114.pdf

20120131132111653.pdf

20120131132245698.pdf

zmluva_o_prenajme_telocvicne.pdf