Základná škola, Bernolákova 5, Holíč
Známky Rozvrh Novinky Fotoalbum 2% dane Jedálny lístok

Poskytovanie informácií

Základné informácie o škole

Názov školy: Základná škola Holíč, Bernolákova 5

Adresa školy: Základná škola, Bernolákova 5, 908 51 Holíč

IČO: 37838334

Spôsob zriadenia: zriaďovacou listinou s účinnosťou 1.4.2002

Zriaďovateľ: MESTO Holíč, Bratislavská 5, 908 51 Holíč

Právomoc: samostatná rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou

Účel: poskytnutie základného vzdelania

 

Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie na žiadosť, informácie o tom, kde je možné podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie:

(Smernica č.3/2017 riaditeľky školy)

Fyzická alebo právnická osoba majú právo dožadovať sa sprístupnenia informácií na sekretariáte riaditeľky školy, u zástupkyne riaditeľky školy alebo práiamo u riaditeľky školy.

Fyzická alebo právnická osoba môže podať žiadosť.

- písomne na adrese ZŠ Bernolákova 5, 908 51 Holíč

- osobne, ústne u riaditeľky školy, iným technicky vykonateľným spôsobom - napr. telefónom, kontakt: 0346682484, 0910818638 - riaditeľka školy Mgr. Renáta Studeničová alebo emailom: riaditel@zs-holic.sk.

Žiadosti doručené priamo žiadateľom sú vybavované v úradných hodinách denne v čase od 8.00 hod. do 14.00 hod.

Zmluvy, faktúry a objednávky sú zverejnené na tejto webovej stránke v časti Zmluvy, faktúry, objednávky.

Webové sídla, kde získate aktuálne legislatívne východiská pre základnú školu:

www.minedu.sk

www.nucem.sk

www.statpedu.sk

www.uips.sk