Základná škola, Bernolákova 5, Holíč
Známky Rozvrh Novinky Fotoalbum 2% dane Jedálny lístok

Zápis z VO

Profil verejného obstarávateľa

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov : Základná školy Holíč, Bernolákova 5

Sídlo:  Bernolákova 5, 908 51 Holíč

IČO:    37838334

DIČ:    2021637321

 

 

Číslo zákazky

Dátum zverejnenia zákazky

Predmet zákazky

Dátum

/termín/ zadania zákazky

(uzavretia zmluvy)

Kontaktná osoba verejného obstarávateľa,

Č. tel.: , e-mail *

Poznámka

1

12.12.2013

Oprava školského areálu

18.12.2013

Mgr. Renáta Studeničová

E-mail: riaditel@holic.sk