Základná škola, Bernolákova 5, Holíč
Známky Rozvrh Novinky Fotoalbum 2% dane Jedálny lístok

Dokumenty na stiahnutie

Odklad povinnej školskej dochádzky

Ak vaše dieťa nedosahuje školskú zrelosť, je možné požiadať školu o odklad povinnej školskej dochádzky. Treba vyplniť žiadosť, ku ktorej priložíte vyjadrenie Centra pedagogickopsychlogického poradenstva a prevencie a vyjadrenie detského lekára. Na základe žiadosti a uvedených vyjadrení Vám škola vydá rozhodnutie o odklade povinnej školskej dochádzky pre vaše dieťa.

Ziadost_o_odklad_zaciatku_povinnej_skolskej_dochadzky.pdf