• Prihlasovacie mená a heslá na portál bezkriedy.sk


     • Oznámenie riaditeľky školy

     • Oznamujeme rodičom a žiakom školy, že na podnet zriaďovateľa Mesta Holíč, riaditeľka školy prerušuje vyučovací proces z dôvodu prevencie šírenia koronavírusu v čase od utorka 10.3. do piatku 13.3. 2020. Nástup do školy je v pondelok 16.3.2020.

      Prosíme rodičov, aby sledovali oznamy na našej  webovej stránke.

      V školskej jedálni sa od zajtra nevarí!

     • Kráľ čitateľov 2020

     • Dňa 4.3.2020 pripravila Mestská knižnica v Holíči pre žiakov 4.ročníka ZŠ súťaž o najšikovnejšieho čitateľa. Súťažiaci si preverili svoje literárne a čitateľské schopnosti v rýchlosti vyhľadávania kníh v knižnici, literárnom kvíze, tajničkách ako i v rýchlosti čítania. Na víťaza čakala kráľovská koruna, vecná cena a preukaz čitateľa. O tom, že naša škola má šikovných čitateľov svedčí i výsledok súťaže: Titul ,,Kráľ čitateľov 2020“ získala Zara Tkáčová zo 4.B triedy. 

      Víťazke blahoželáme a ďakujeme všetkým zúčastneným žiakom.

     • OBVODNÉ KOLO HURBANOVHO PAMÄTNÍKA

     • Dňa 03.03. 2020 v utorok  sa uskutočnilo obvodné kolo v umeleckom prednese Hurbanov pamätník v CVČ Holíč. Zúčastnili sa ho žiaci 2. – 9. ročníka. V prvej kategórií v prednese prózy sa na 2. mieste umiestnil Frederik Bartošík z 2.B . V tretej kategórií v prednese poézie 1. miesto získala Lucia Steinerová z 9. A a v prednese prózy 3. miesto získal Adam Pelikán z 9. B. Všetkým súťažiacim ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy a postupujúcim  budeme držať päste v okresnom kole, ktoré sa uskutoční 17. 04 . 2020 v Skalici.

     • Koronavírus

     • MŠVVaŠ SR vydalo školám usmernenia ohľadom prevencie šírenia virusu na území SR. 

      https://www.minedu.sk/usmernenie-k-sireniu-koronavirusu/

      Vážení rodičia na základe tohto usmernenia Vás žiadame: 

      Žiakov, ktorí nejavia žiadne známky choroby, nádchy a neboli odcestovaní v zahraničí pošlite riadne do školy. Vyučovanie bude prebiehať podľa riadneho rozvrhu.

      Žiakov, ktorí majú príznaky choroby - nádchy, chrípky a iné, nechajte v domácom prostredí do ich vyliečenia.

      Žiakov, ktorí vycestovali do krajín postihnutých vírusom odporúčame  nechať  v domácom prostredí počas inkubačnej doby (14 dní).

      Nie je dôvod na šírenie paniky, ale je dôležité správať sa zodpovedne nielen voči svojmu dieťaťu, ale aj voči jeho spolužiakom.

      Ak svoje dieťa nechávate doma z dôvodu choroby alebo vycestovania kontaktujte triedneho učiteľa mailom. Ospravedlniť jeho neprítomnosť môžete aj vy v tomto období nie je nutné lekárske potvrdenie.

     • LVVK 2020

     • V dňoch 23.2. – 28. 2. 2020 sa 51 žiakov našej školy zúčastnilo lyžiarskeho kurzu v krásnom prostredí Nízkych Tatier. Lyžiarsky výcvik prebiehal v známom stredisku zimných športov v SKI Tále, kde sa žiaci učili správnu lyžiarsku techniku. Žiaci boli rozdelení do skupín podľa svojich lyžiarskych schopností.

      Počas kurzu si osvojili nové zručnosti a schopnosti ovládať lyže,  rešpektovať ostatných účastníkov zjazdovky a dodržiavať pravidlá lyžovania na verejných svahoch.

      Ubytovaní sme boli v Penzióne Tále v obci Bystrá. V rámci večerného programu žiaci hrali rôzne hry, pozerali filmy a tiež absolvovali prednášku na tému Dentálna hygiena. Nácvik čistenia zubov si žiaci vyskúšali na svojich zúbkoch vlastnou kefkou a pastou pod dohľadom zubného lekára MDDr. Denisa Vaňka. Cieľom prednášky bolo  priblížiť deťom dôležitosť starostlivosti o chrup a tým predchádzať tvorbe zubného kazu.

      Posledný deň si žiaci zasúťažili v slalome a večer bolo vyhodnotenie celého kurzu. Najlepší lyžiari boli odmenení diplomami. Lyžiarsky kurz splnil všetky ciele, ktoré si vo svojich zámeroch vytýčil. Prispeli k tomu všetci účastníci svojim zodpovedným prístupom.

      Neostáva nám nič iné, len sa tešiť na budúci rok.

       

      Do galérie LVVK2020 boli pridané fotografie.

     • Testovanie T9-2020

     • Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) v školskom roku 2019/2020 realizuje celoslovenské testovanie žiakov 9.ročníka (Testovanie 9-2020) z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra 1. apríla 2020 (streda). Náhradný termín testovania sa uskutoční 15. apríla 2020 (utorok). Zúčastnia sa ho len tí žiaci, ktorí sa z objektívnych dôvodov nemohli zúčastniť na testovaní v riadnom termíne. Náhradné testovanie sa uskutoční v krajských mestách.

      Povolené pomôcky: kalkulačky, rysovacie pomôcky, pero, ktoré píše namodro

      Nepovolené pomôcky: mobilné telefóne, výpisky, študijné materiály, učebnice a pod.   

      http://www.nucem.sk/dl/4603/Zakladne%20informacie%20T9_2020.pdf

     • Dejepisná olympiáda

     • Dňa 14. 02. 2020 sa v Skalici v Gymnáziu F. Sasinka uskutočnilo  okresné kolo Dejepisnej olympiády, kde našu školu úspešne reprezentoval Tomáš Škrovan z 8.A. Veľmi dobre zvládol test, ktorý pozostával z otázok týkajúcich sa Milana Rastislava Štefánika, z ôsmackého učiva a regionálnych dejín. Vo svojej kategórii nemal konkurenciu a získal krásne 1. miesto. Srdečne mu blahoželáme a budeme držať päste na krajskom kole.

     • Voľby do Rady školy

     • Vážení rodičia,

      v súčasnej dobe končí volebné obdobie Rady školy. Ak máte záujem pracovať nasledujúce štyri roky v Rade školy, kontaktujte nás prostredníctvom mailu riaditel@zs-holic.sk alebo telefonicky na riaditeľku školy 034 6682484 do 4.3.2020. Následne prebehnú voľby, ktorých výsledky zverejníme na webovej stránke našej školy.

     • HURBANOV PAMÄTNÍK

     • Dňa 12. 02. 2020 v stredu sa uskutočnilo školské kolo v umeleckom prednese Hurbanov pamätník. Zúčastnili sa ho žiaci 5. – 9. ročníka. V druhej kategórií v prednese poézie sa na 1. mieste umiestnila Katarína Dobešová zo 6. A, v kategórií v prednese prózy 1. miesto získal Dušan Ivan zo 6. B. V tretej kategórií v prednese poézie 1. miesto získala Lucia Steinerová z 9. A  v prednese prózy 1. miesto získal Adam Pelikán z 9. B. Víťazom srdečne blahoželáme a budeme im držať päste v obvodnom kole, ktoré sa uskutoční 03. 03. 2020 v CVČ.

      Dňa 13.2.2020 sa uskutočnilo školské kolo Hurbanovho pamätníka pre žiakov 1.-4.ročníka. Účastníkov v recitácii bolo 23. Súťažilo sa v dvoch kategóriách- v umeleckom prednese poézie a prózy.

      Umiestnenia v umeleckom  prednese prózy :

      1.miesto : Frederik Bartošík  II.B

      2.miesto : Natália Veselá  IV.C

      3.miesto : Samuel Brunovský  III.C

      Umiestnenia v umeleckom  prednese poézie :

      1.miesto : Claudia Valachovičová  IV.A

      2.miesto : Linda Štrosová  II.B

      3.miesto : Mia Valová  III.A

      3.miesto : Martin Ovečka  IV.A

      Víťazom srdečne blahoželáme a všetkým recitátorom ďakujeme za príjemný umelecký zážitok !

     • Florbalový turnaj

     • Dňa  13.02.2020 sa žiaci našej školy: Martin Hrušecký, Peter Habala, Patrik Dolinský, Adam Krištofík, Adam Šebesta, David Deščík, Richard Marek, Timotej Tolla, Michal Ralbovský pod vedením pána uč. Pochylého zúčastnili priateľského florbalového turnaja na SOŠ Jozefa Čabelku v Holíči. V silnej konkurencii  sme si na prekvapenie všetkých poradili s každým súperom a odniesli sme si výborné prvé miesto so skóre 15:4. Organizátorom týmto ďakujeme za pozvanie a žiakom našej školy za vzornú reprezentáciu.

       

      Výsledky:

      ZŠ Bernolákova 5:1 ZŠ Kopčany (Tolla, Habala, Marek, Deščík, Dolinský)

      ZŠ Bernolákova 4:1 ZŠ Šaštín-Stráže (Dolinský 2, Deščík, Habala)

      ZŠ Bernolákova 2:1 ZŠ Školská Holíč (Deščík, Šebesta)

      ZŠ Bernolákova 4:1 SOŠ J. Čabelku (Dolinský 2, Ralbovský, Marek)

     • Zápis žiakov do I.ročníka

     • Vážení rodičia,

      Základná škola Holíč, Bernolákova 5 v tomto školskom roku  umožňuje rodičom vyplniť prihlášku žiaka do 1.ročníka elektronicky.

      Uvedenú prihlášku nájdete na webovej stránke našej školy: www.zs-holic.edupage.org v hornej lište Elektronická prihláška žiaka do 1.ročníka. Po rozkliknutí vyplňte prihlášku a vytlačenú prineste k zápisu do školy.

      Ak túto možnosť nemáte, vyplníme elektronickú prihlášku pri zápise v škole spolu s Vami.

      V súlade s platnou legislatívou je nevyhnutná prítomnosť obidvoch zákonných zástupcov (rodičov) na zápise. V prípade neprítomnosti jedného rodiča vyžadujeme písomný súhlas tohto rodiča so zapísaním dieťaťa na našu školu. Tlačivo nájdete na stránke našej školy v časti pre rodičov alebo si ho môžete vyzdvihnúť v MŠ.

                                                                                                                               Mgr. Renáta Studeničová

                                                                                                                                riaditeľka školy

       

     • Úspešný recitátor

     • Náš nádejný recitátor Dušan Ivan zo 6.B sa umiestnil na peknom treťom mieste v okresnom kole povestí Šaliansky Maťko. Srdečne blahoželáme!

     • Vianoce sú dar

     •         V Kultúrno-osvetovom centre sa počas Vianočných dní konala medzi ZŠ, CVČ, ZUŠ a Špeciálnej ZŠ súťaž o najkrajší Vianočný stromček.

              Vďaka pani vychovávateľkám, ktoré využili svoju fantáziu a kreativitu, vytvorili Vianočný stromček z prírodného materiálu a tým  získali 1. miesto.

                            

     • Advent

     • Advent, advent štyri sviece,
      prvá z nich sa zatrbliece.
      Za ňou druhá, tretia zhorí,
      prinesieme stromček z hory.
      A keď štvrtá horí stíška,
      tešíme sa na Ježiška.

      Čas Adventu a čas Vianoc má magický charakter. S tým súvisia rôzne ľudové obyčaje, zvyky, tradície, ktoré nám pomáhajú prežiť tento čas plnšie a aktívnejšie. Nebolo tomu ináč ani v Školskom klube detí. Od začiatku sme usilovne pracovali a vytvárali rôzne ozdoby, pozdravy, stromčeky. My sme si stromček nepriniesli z hory, ako sa hovorí v básničke, ale vyzdobili sme si stromčeky v triedach a v priestoroch školy. Nápadov bolo veľmi veľa a šikovných ručičiek ešte viac. Práca sa nám vyplatila a stromčeky nám v triedach svietili a krásne jagali.
      Nezabudli sme však ani na Svätého Mikuláša a čertov. Deti sa svojej fantázii vôbec nebránili  vytvorili naozaj strašidelných čertov.

     • Poďakovanie

     • Dňa 19.12.2019 sa konal na našej škole Vianočný benefičný koncert, na ktorom sa vyzbieralo 631,30 €. Na koncerte vystupovali žiaci školy pod vedením pedagógov, ktorí predviedli svoj talent a kreativitu. Výťažok z koncertu poputuje Marekovi Hejdovi z Letničia na jeho rehabilitáciu a liečbu.

      Za finančné príspevky srdečne ďakujeme.

     • OZNAM

     • Riaditeľka školy oznamuje, že poskytuje žiakom ZŠ Bernolákova 5, Holíč 

      riaditeľské voľno na deň 20. decembra 2019,  t.j.  piatok, 

      podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).

      Nástup do školy je:  8.januára. 2020 t.j. streda.