• MO v atletike
     • MO v atletike

     • Dňa 24.5.2017 sa uskutočnili Majstrovstvá okresu žiakov a žiačok v atletike v Skalici. Naša škola mala zastúpenie v každej disciplíne.

      Janovičová Adriana (300m,štafeta)

      Lukáčová Michaela (800m,diaľka,štafeta)

      Ondrušová Lucia (60m, 300m, štafeta)

      Ivanová  Timea (60m, diaľka, štafeta)

      Štermenská Ema (800m, kriketka)

      Horniaková Laura (60m, 300m)

      Mikulášková Karolína(diaľka, výška)

      Mikulová Júlia (guľa, kriketka)

      Najlepšie umiestnenie získala Lukáčová Michaela, obsadila 2.miesto s novým osobným rekordom 440cm.

                                                                              Mgr. Šimková Barbora

    • Záhorácka olympiáda
     • Záhorácka olympiáda

     • Dňa 17.5.2017 sa uskutočnila na ZŠ s MŠ v Gbeloch Záhorácka olympiáda. Zúčastnilo sa na nej 14 škôl z nášho regiónu.

      Našu školu reprezentovali štyri dievčatá.

      L.Horniaková v behu na 60m a 300m,

      A.Janovičová v behu na 60m a 300m,

      L.Ondrušová v behu na 60m a 300m,

      M.Lukáčová v behu na 800m a v skoku do diaľky, kde aj získala jedinú medailu pre našu školu a výkonom 412cm si vybojovala 3.miesto.

                                                                             Mgr. Šimková Barbora

      Do galérie Záhorácka olympiáda boli pridané fotografie.

    • Športová olympiáda detí
     • Športová olympiáda detí

     • Dňa 26.5. 2017 sa konala "Športová olympiáda detí". Akcie sa zúčastnilo 96 športovcov z I.stupňa. Športovalo sa v týchto disciplínach: beh na 50 m, beh na 200m, štafetový beh, skok do diaľky z miesta, hod medicinbalom. Pre deti boli pripravené zábavné sprievodné akcie.

      Diplomy za 1.,2. a 3. miesto získali chlapci a dievčatá v každej disciplíne za ročník,

      Zlaté medaily získali najlepší športovci:

      1.ročník: Alexander Václavek, Zara Tkáčová

      2.ročník: Róbert Vrubeš, Gabriela Čáranová

      3.ročník: Adam Křižan, Terézia Vaculková

      4.ročník: Adam Horniak, Klára Brišková

      Za  štafetový beh boli ocenené družstvá zlatými medailami. Boli to triedy: 1.B, 2.B, 3.A, 4.A

                                                                                                                                   Mgr. Pribylová Viera

       

      Do galérie Śportová olympiáda detí boli pridané fotografie.

       

    • Vyučovanie v teréne
     • Vyučovanie v teréne

     • Vyučovanie nemusí prebiehať len v triede ako sme sa o tom presvedčili  dňa 18. mája, kedy sa žiaci 5.ročníka zúčastnili exkurzie, kde sa dozvedeli veľa nových poznatkov. Prvou zastávkou bola firma Sonnentor v Čejkoviciach.  Previedli nás voňavými skladmi i výrobnými priestormi, kde sme mohli vidieť zrodenie nálevového čajového vrecka. Svoje znalosti o lúčnych bylinách sme si mohli overiť v bylinkovej záhrade priamo v areáli firmy. Vo firemnom obchodíku sme si nakúpili biočaje, koreniny a ďalšie špeciality. Ďalšou našou zastávkou bola botanická a sladkovodná expozícia v dedinke Modrá. Vonku mohli  deti vidieť  záhradku s liečivými bylinkami a rybník. Obrovské prekvapenie však prišlo vnútri. V hĺbke 3,5 m sa nachádzal sklenený tunel,  cez ktorý bolo vidieť ryby našich vôd -  kaprov, zubáčov, jeseterov, obrovské vyzy, sumcov, šťuky. Všetky sa predvádzali nad našimi hlavami v rybníku, na dne ktorého sme stáli. Nakoniec sme navštívili neďaleký  Archeoskanzen,  ktorý nám priblížil život obyvateľov Veľkej Moravy. Nachádzali sa tu obydlia s palisádovým opevnením, bránou, vežami, kostolíkom a remeselníckymi dielňami. Deti sa tu mohli preniesť do historického obdobia Veľkomoravskej ríše.  Takéto vyučovanie sa deťom veľmi páčilo!

                                                                                                       Mgr. Vaňková Katarína

      Do galérie Exkurzia Čejkovice, Modrá boli pridané fotografie.

    • Školský výlet Bojnice
     • Školský výlet Bojnice

     • Do galérie Školský výlet Bojnice boli pridané fotografie.

     • Projekt "Historická abeceda"

     • V januári 2017 sa žiaci 5.A triedy zapojili do projektu " Historická abeceda "s ruským mestom Malojaroslavec. Projekt sme ukončili v piatok 19.05.2017 telemostom. Najprv  prezentovali svoje mesto žiaci 4.ročníka Gymnázia Malojaroslavec. Potom žiaci piateho ročníka prezentovali svoje poznatky o  siedmich pamiatkach mesta zoradených podľa abecedy, svojim ruským rovesníkom ukázali aj vlastnoručne nakreslené obrázky pamiatok. Žiaci obidvoch škôl sa oboznámili nielen s jednotlivými historickými  pamiatkami, ale pozitívom tohto podujatia  bolo aj stretnutie s cudzím (ruským)  jazykom. Nadviazali sme multikultúrnu spoluprácu, ktorá je v súčasnom svete nevyhnutná.

      Žiakov pripravovala Mgr. Barančicová Ľudmila

    • McDonalds Cup - krajské kolo
     • McDonalds Cup - krajské kolo

     • Dňa 19.5.2017 sa v Trnave uskutočnilo krajské kolo v minifutbale žiakov I.stupňa McDonald´s Cup. Naši žiaci v zostave Adam Horniak, Matyáš Kadlic, Adam Křižan, Aneta Micháliková, Viktor Mráz, Simon Nádaský, Nikola Rapsová, Adam Šebesta, Andrej Šebesta, Roman Tkáč dosiahli tieto výsledky:

      Holíč - Šamorín 4:5, Holíč – Sereď 3:3, Holíč - Piešťany 4:3.

      V boji o tretie miesto porazili Senicu 4:1.

      Celkovo obsadili 3.miesto, čím si obhájili umiestnenie z predchádzajúceho roka.

                 Srdečne blahoželáme!

                                                                            Mgr. Zelenka Ľubomír   

      Do galérie McDonalds Cup - krajské kolo boli pridané fotografie.

    • Vodný ekosystém
     • Vodný ekosystém

     • Na hodine biológie v 5.ročníku sme privítali hospodára miestnej organizácie Slovenského  rybárskeho zväzu pána Baláža. Porozprával  žiakom o živote vodného ekosystému. Priniesol si aj videozáznam z verejného  výlovu zámockého rybníka, ktorý žiakom priblížil zaujímavú prácu rybárov. Povysvetľoval žiakom priebeh výlovu a odpovedal na ich zvedavé otázky . Dozvedeli sme sa veľa o chove rýb, love rýb a  najčastejšie chovaných druhoch.

      Do galérie prednáška boli pridané fotografie.

    • Holíčska ekotrieda
     • Holíčska ekotrieda

     • 28.apríla sa na našej škole uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže v zbere tetrapakových obalov  - „HOLÍČSKA EKOTRIEDA šk. roka 2016/2017“. Túto súťaž vyhlasuje každoročne primátor mesta Holíč Zdenko Čambal. Po úvodnom kultúrnom programe pán primátor ocenil všetky zúčastnené školy mesta Holíč.

      1.miesto: MŠ Lúčky

      2.miesto: ZŠ Bernolákova

      3.miesto: ZŠ Školská

      Do galérie Holíčska ekotrieda boli pridané fotografie.

     • SciChallange

     • A znova Vás chcem požiadať o podporu našich žiakov, ktorí sa prihlásili sa do súťaže SciChallenge. Táto súťaž je celoeurópskou súťažou pre mladých ľudí so záujmom o PRÍRODNÉ VEDY, TECHNOLÓGIU, INŽINIERSTVO alebo MATEMATIKU. Za Slovenskú republiku sú v tejto súťaži zatiaľ len tri tímy z toho dva sú od žiakov ZŠ Bernolákova Holíč.

      1.tím: Adela Erbertová, Karolína Mikulášková, Andrej Oravec

      https://www.youtube.com/watch?v=tbtT4T3JlTw&t=0s


      2. Tím: Eva Jazmína Tomečková a Jakub Chylo

      https://www.scichallenge.eu/cs/submission?pid=1444

       

      A ako ich môžete podporiť ? Zdieľaním a lajkovaním. Ďakujem

       

    • Víťazný návrh obálky žiackej knižky
     • Víťazný návrh obálky žiackej knižky

     •  V marci 2017 sa naša škola zapojila do 17. ročníka celoslovenskej súťaže:   „Najlepší grafický návrh obálky žiackej knižky“.

      Do súťaže sa zapojilo 218 škôl s počtom 753 žiackych prác.

      Práce žiakov hodnotila odborná  komisia, ktorá bola vytvorená zo zástupcov  ŠEVT a. s., bolo vybraných 100 najkrajších návrhov. Tieto postúpili do ďalšieho kola, v ktorom vybrali 2 návrhy žiaci a členovia odbornej komisie.

           Žiačka našej školy - Eva Jazmína Tomečková -  je autorkou víťazného návrhu. Žiacku knižku s jej motívom na obálke budú obdivovať žiaci v školskom roku 2018/2019.

           Šikovnej a talentovanej Eve Jazmíne, žiačke 9.A triedy, želáme veľa úspechov v ďalšom štúdiu.

      Žiačka pracovala pod vedením pani učiteľky Mgr. Bibiany Petrákovej.

      Do galérie Najlepší návrh obálky žiackej knižky boli pridané fotografie.

    • Hľadá sa SUPERSTAR
     • Hľadá sa SUPERSTAR

     • Výberové kolo súťaže SUPERSTAR sa konalo 4.5.2017.

      Do finálového kola postúpili:

      duo: Simona Menšíková a Nella Barcziová (1.B) s piesňou "Ta ne" od Kristíny

      duo: Eva Micháliková a Nikol Mikičová (1.B) s piesňou "Jabĺčko" od Kristíny

      duo: Ivana Dolinská a Dominika Okenicová (1.C) s piesňou "Až raz budem učiteľkou" od Dary Rolins

      Sóla: Veronika Svobodová (2.A) - "Na bieleho koňa" od Kristíny

      Danka Gombárová (2.A) - "Veľmi ťa ľúbim mama" od Ivetky Gregušovej

      Viktória Hrušecká (2.A) - "V sieti ťa mám" od Kristíny

      Sylvia Rehušová (3.C) - "Šípková Ruženka" od Nogu a Skrúcaného

      Agáta Látalová (3.C) - "Let me love you" od Justina Biebera

      Lucia Steinerová (6.A) -  "Modrá" od Jany Kirschner

      Finálové kolo sa uskutoční 13.6. 2017o 10.00 h. v telocvični školy.

      Do galérie Hľadá sa SUPERSTAR boli pridané fotografie.

    • Okresné kolo - vybíjaná
     • Okresné kolo - vybíjaná

     • Dňa 12.4. sa v Základnej škole Vajanského v Skalici uskutočnilo okresné kolo mladších žiačok vo vybíjanej.

      Naša škola vyslala pod vedením p.uč. Mgr. Šimkovej družstvo v zložení E.Štermenská, N.Bartošíková, K. Vaculková, L.Ondrušová, M.Lukáčová, N.Fanturová,V.Delinčáková, V. Delinčáková, A.Delinčáková, R.Ščepková, T.Stráska a T.Dinková.

      Hralo sa systémom každý s každým. Po zdolaní troch skalických škôl (Strážnická, Vajanského, Mallého) sa našim súperom stalo družstvo zo ZŠ Unín. Dievčatá aj po troch neľahkých zápasoch dokázali Unínčanky poraziť a po menšom oddychu nastúpiť do posledného zápasu s družstvom ZŠ Kopčany.

      S výhľadom na celkové víťazstvo dievčatá nastúpili do zápasu dravo a v oboch polčasoch zneškodnili súperky ešte pred časovým limitom. Bez jedinej prehry sa nám podarilo suverénne zvíťaziť a postúpiť do krajského kola, ktoré sa uskutoční 25.5. v Senici.

       

      Do galérie Okresné kolo - vybíjaná boli pridané fotografie.

    • Okresné kolo vo futbale McDonald´s Cup
     • Okresné kolo vo futbale McDonald´s Cup

     • Dňa 3.5.2017 sa uskutočnilo okresné kolo vo futbale McDonald´s Cup v ZŠ Mallého V Skalici. Zúčastnili sa ho žiaci a žiačka I.stupňa:

      Horniak Adam 4.C, Kadlic Matyáš 3.A, Křižan Adam 3.A, Micháliková Aneta 3.B, Mráz Viktor 4.B, Nádaský Simon 4.A, Ondruš Viktor 4.C, Šebesta Adam 4.A, Šebesta Andrej 3.B, Tkáč Roman 4.C.

      Dosiahli tieto výsledky:

      ZŠ Bernolákova - ZŠ Unín   10:0

      ZŠ Bernolákova - ZŠ Strážnická Skalica     11:1

      Vo finále žiaci podali výborný výkon a porazili ZŠ Vajanského Skalica   5:3, tým sa umiestnili na 1. mieste.

      Postúpili sme do krajského kola, ktoré sa uskutoční 19.5.2017 v Trnave.

      Blahoželáme k úspechu!

                                                                              Ľubomír Zelenka

      Do galérie McDonald´s Cup boli pridané fotografie.

    • Krajské kolo Chemickej olympiády
     • Krajské kolo Chemickej olympiády

     • 27. apríla sa uskutočnilo Krajské kolo Chemickej olympiády kategória D v Gymnáziu J. Hollého v Trnave. Vo veľkej konkurencii, 43 účastníkov, sme obstáli na výbornú. Eva Jazmína Tomečková  obsadila 3. miesto, Nicol Ivanová bola deviata a Jakub Chylo sa umiestnil na pätnástom mieste, obidvaja boli úspešnými riešiteľmi.

      Na súťaž žiakov pripravovala p. uč. Mgr. Katarína Štrbová.

      Blahoželáme!

      Do galérie Chemická olympiáda - krajské kolo boli pridané fotografie.

    • Chémia pod pokrievkou „Skús pokus“
     • Chémia pod pokrievkou „Skús pokus“

     • Pod týmto názvom sa skrýva nová chemická súťaž pre druhý stupeň základných škôl. Táto súťaž mala dve časti. Najskôr žiaci s pomocou svojho učiteľa vytvorili tím, ktorý pozostával z dvoch až ôsmich členov. Spolu vymysleli a realizovali pokus s bežne dostupnými potravinami. Učiteľ s tímom samotný pokus nevykonával, ale bol jeho mentorom. Žiaci natočili pokus na mobilný telefón a video poslali organizátorovi súťaže. Videozáznam zhodnotila odborná komisia zložená z vedeckých a pedagogických elít Slovenska. Z 200 poslaných videí odborná porota vybrala 30 a náš tím je medzi nimi. Teraz prebieha verejné hlasovanie a chceme Vás poprosiť o podporu našich mladých chemičiek, ktoré sa zapojili do chemickej súťaže. Súťažné video nájdete na stránke:

      http://www.expolpedagogika.sk/aktivity/sutaze/chemicka-sutaz-2017/hlasovanie

      Naše dievčatá majú video pod číslom 27, je potrebné vyplniť zopár údajov, aby dostali od vás hlas. Za každý hlas vám ďakujeme.

       

    • Úspech nášho recitátora
     • Úspech nášho recitátora

     • Michal Spiegel z 9. B na krajskom kole recitačnej súťaže Hollého pamätník v III. kategórii - próza obsadil výborné 3. miesto. Obhájil svoj minuloročný úspech, aj vtedy bol tretí najúspešnejší recitátor svojej kategórie v našom kraji.

      Do galérie Hollého pamätník boli pridané fotografie.

    • Popoludnie s rozprávkami
     • Popoludnie s rozprávkami

     • S cieľom inšpirovať deti k čítaniu a vzbudiť v nich záujem o literárne príbehy, usporiadali sme v piatok 21. apríla podujatie s názvom Rozprávkové popoludnie.

      Zúčastnilo sa na ňom približne 130 žiakov z 1. stupňa a aj viacerí žiaci 8. a 9. ročníka, ktorí si pre mladších spolužiakov pripravili dramaticko-čitateľské aktivity.

      Úvodné stretnutie sa uskutočnilo v tematicky vyzdobenej  telocvični školy, kde si deti (mnohé v rozprávkových kostýmoch) zaspievali a zatancovali na známe melódie z rozprávok. Potom sa rozišli do svojich tried a na stanovištia.

      Žiaci 1. stupňa sa venovali rôznym tvorivým aktivitám, ktorých východiskovou témou bol svet rozprávok: čítali, počúvali, dramatizovali, ilustrovali, riešili kvízy, ale aj vyrábali leporelá, bábky, dokonca aj rozprávkový zámok.

      Ôsmaci a deviataci si pre nich pripravili ďalšie úlohy: v scénkach z rozprávok ich vťahovali do deja a riešili s nimi pracovné listy zamerané na čítanie s porozumením.

      Rozišli sme sa až večer, plní dojmov a príjemných pocitov zo zábavného i podnetného podujatia.

                                                                                                                                             Mgr. Hricová Miriam

      Do galérie Rozprávky boli pridané fotografie.

    • Kvietok nádeje v uliciach nášho mesta /Deň narcisov/
     • Kvietok nádeje v uliciach nášho mesta /Deň narcisov/

     • V piatok 7. apríla 2017 zaplnili ulice nášho mesta dobrovoľníci Ligy proti rakovine zo ZŠ na Bernolákovej, ktorí sa zapojili do 21. ročníka Dňa narcisov. Žiaci ôsmeho a deviateho ročníka spolu s pedagógmi oslovili našich občanov, ale navštívili aj školy a všetky významné podniky a inštitúcie mesta. 

      Na MÚ v Holíči ich milo privítal a zbierku podporil i primátor mesta Zdenko Čambal.

      Aj tento rok sa do boja proti rakovine zapojili členovia Jednoty dôchodcov, ktorí tak posilnili rad mladých dobrovoľníkov. Žltý narcis, ktorý je symbolom tejto zbierky, ale i morálnej pomoci a spolupatričnosti s tými, ktorí s ochorením bojujú, zdobil tak odev mnohých prosociálne zmýšľajúcich Holíčanov.

      Deň narcisov je jedinou verejnoprospešnou finančnou zbierkou Ligy proti rakovine, ktorá získala vašu dôveru, ktorú ste prejavili aj svojím finančným príspevkom.

      Zbierka sa vykonáva za účelom získania prostriedkov na pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám, na zabezpečenie informačných a preventívnych kampaní Ligy proti rakovine, na podporu výskumných a klinických projektov.

      Aj vďaka vám sa nám podarilo vyzbierať sumu 3571,02 eur.

      Nech každého, kto prispel a zapojil sa tak do boja proti tejto zákernej chorobe, hreje dobrý pocit z toho, že nezištne pomohol. Veď nikto z nás nevie, či my alebo niekto z našich blízkych nebude niekedy práve na túto pomoc odkázaný.

                                                                                                                                                            Mgr. Lukáš Vašíček

     • Naši strelci na Majstrovstvách Slovenska

     • V dňoch 7. – 8. 4. 2017 sa konali v Brezne majstrovstvá Slovenska v športovej streľbe zo vzduchovky. Svoje sily si zmerali žiaci základných škôl a osemročných gymnázií v disciplíne „vzduchová puška Slávia 30“. Ani tento rok na tomto vrcholnom podujatí nechýbali naši strelci pod vedením trénera Milana Vymyslického. A samozrejme, ani tento rok sa nevrátili domov bez medaile. ZŠ Bernolákova Holíč tu mala zastúpenie v podobe družstva starších žiakov (zloženie: Michal Ružička, Jozef Svitek a Lukáš Trúba), družstva mladších žiakov (zloženie: Monika Havelková, Silvia Vymyslická, Lukáš Horínek). Naši strelci opäť potvrdili svoje kvality a uvedené družstvá starších aj mladších žiakov sa umiestnili na 3. mieste.