• Zber gaštanov
     • Zber gaštanov

     • Zber gaštanov patrí k pravidelným aktivitám našej školy. Spolupráca s Lesnou správou v Holíči a Zväzom poľovníkov je  jednou z aktivít nášho celoročného environmentálneho projektu. Deti, ale aj ich rodičia, starí rodičia, súrodenci a učitelia sa s nadšením zapájajú do zberu gaštanov. Tento rok bola  príroda mimoriadne bohatá, nazbierali sme asi 1000 kg gaštanov. Okrem dobrého pocitu, že aj my nepriamo pomáhame pri kŕmení lesnej zveri, sme zažili veľa zážitkov pri pozorovaní jesennej prírody. Pri práci sme si  upevňovali priateľské vzťahy, trávili sme  viac času na čerstvom vzduchu. Všetkým, ktorí sa do zberu zapojili, ďakujeme a tešíme sa na aktivity, ktoré pre nás lesníci a poľovníci opäť pripravia.

      Do galérie Zber gaštanov boli pridané fotografie.

    • Sľubný začiatok mladých strelcov ZŠ Bernolákova Holíč
     • Sľubný začiatok mladých strelcov ZŠ Bernolákova Holíč

     • Opäť po roku sa začala dňa 2.11.2016 1. kolom Školská krajská strelecká liga Trnavského kraja v Trakoviciach. Našu školu reprezentovalo 8 žiakov pod vedením trénera pána Milana Vymyslického. Súťažilo sa v štyroch kategóriách jednotlivcov a trojčlenné družstvá ľubovolného zloženia. Naši žiaci vstúpili do tejto súťaže úspešne.

      V kategórii družstiev obsadili 1. miesto v zložení Michal Ružička (8.A), Erik Nemeček (8.A) a Monika Havelková (7.A). Zároveň obhájili putovný pohár starostu obce Trakovice. Družstvo v zložení Jozef Svitek (8.A), Lukáš Trúba (9.A) a Silvia Vymyslická (4.C) skončili na 4. mieste.

      Poradie v kategórii jednotlivcov starších žiakov bolo nasledovné: 1. miesto – Michal Ružička, 2. miesto – Erik Nemeček a 3. miesto – Jakub Švec (7.A). Kategória jednotlivcov mladšie žiačky: 1. miesto – Monika Havelková, 2. miesto – Silvia Vymyslická (4.C). V kategórii mladších žiakov skončil Lukáš Horínek zo 4. C na 3. mieste. Pretekov sa zúčastnilo vyše 40 pretekárov.  Usporiadateľom druhého kola tejto súťaže bude ZŠ Holíč, Bernolákova 5 v spolupráci so ŠSK Beta Holíč dňa 25.11.2016 a bude zároveň súťažou o Putovný pohár primátora mesta Holíč.  

                                                                                        Mgr. Studeničová Renáta, riaditeľka ZŠ

                                                                            

      Do galérie Strelci - Trakovice boli pridané fotografie.

    • Imatrikulácia 2016
     • Imatrikulácia 2016

     • Dňa 25. októbra v  podvečerných hodinách sa slávnostne vyzdobená telocvičňa školy zaplnila našimi najmladšími žiakmi, ich rodičmi, starými rodičmi, učiteľmi a pozvanými hosťami. Zišli sa tu na slávnostnej imatrikulácii prvákov, teda ich pasovania do cechu žiackeho.

                  Na úvod všetkých prítomných pozdravili svojím tanečným vystúpením žiaci druhého ročníka. Slávnosť pokračovala krátkou videoprojekciou, ktorá nám všetkým priblížila bežný školský deň prvákov. Film Naši prváci zrealizoval pán školník J. Stehlík, čo vo svojom príhovore okrem iného ocenil aj pán primátor.  Pasovanie i moderovanie celého programu sa odohralo v réžii deviatakov. Z rúk pani riaditeľky Renáty Studeničovej a pána primátora Zdenka Čambala si vyše 70 prvákov prevzalo imatrikulačný list a knihu, ktorá im bude túto nezabudnuteľnú udalosť pripomínať. Stali sa ozajstnými členmi našej školy, ktorá sa na deväť rokov stane ich druhým domovom.

                  Samozrejme, aj prváci sa predstavili so svojím starostlivo pripraveným programom, ktorý pozostával z pásma hudobných a recitačných vystúpení. Ich triedne pani učiteľky mohli byť na svojich žiačikov právom hrdé. Za odvahu, šikovnosť a úsilie pri nácviku programu prváčikov v závere čakala sladká odmena.

      Do galérie Imatrikulácia 2016 boli pridané fotografie.

    • Exkurzia do Energolandu
     • Exkurzia do Energolandu

     • Energoland je moderné informačné centrum venované energii a výrobe elektriny, určené  predovšetkým pre školy a verejnosť. Otvorili ho Slovenské elektrárne 14. októbra 2014 v Mochovciach pri atómovej elektrárni.

                  Žiaci našej školy, ktorí vyhrali v súťaži iHeart, sa do tohto centra vybrali 18. októbra. Pomerne dlhá – dvojhodinová - cesta bola vykompenzovaná nezvyčajnými zážitkami. V termálnom zrkadle si žiaci mohli pozrieť svoj tepelný obraz tela, mali  možnosť vyskúšať si interaktívnu podlahu, nenechali si ujsť 3D film mapujúci vývin od Veľkého tresku až po blízku budúcnosť. Zistili tiež, aké je ťažké nabiť mobilný telefón, bola im prezentovaná periodická tabuľka prvkov podľa reaktivity. V areáli atómovej elektrárni si vypočuli prednášku o princípoch fungovania takejto elektrárne.

                  Z exkurzie si odniesli množstvo zaujímavých informácií a Slovenským elektrárňam treba vysloviť slová uznania za tento skvelý nápad a vďaky za poskytnutú možnosť Energoland navštíviť.

      Do galérie Energoland boli pridané fotografie.

    • Školské majstrovstvá okresu Skalica v šachu
     • Školské majstrovstvá okresu Skalica v šachu

     • V priestoroch Hotela sv. Ľudmily v Skalici sa v piatok 21. októbra 2016 konali Školské majstrovstvá okresu Skalica žiakov a žiačok v zrýchlenom šachu. Usporiadateľom týchto majstrovstiev bolo Centrum voľného času v Skalici.

          Našu školu reprezentovali Filip Štefko /II.A/, Daniel Švrček /VII.A/ a Nicol Ivanová /IX.B/. Nicol si vybojovala 2. miesto a Daniel sa umiestnil na 3. mieste. Obaja budú môcť svoje šachové umenie predviesť v krajskom kole. Prajeme im veľa šťastia v ďalších šachových partiách!

      Šach je vojna na šachovnici. Cieľom je nabúrať súperove úmysly.

                                                                          Robert James Fischer

      Do galérie Školské majstrovstvá okresu Skalica v šachu boli pridané fotografie.

    • Dopravná výchova
     • Dopravná výchova

     • Každoročne stúpa počet dopravných nehôd, ktoré často zasiahnu práve deti, pretože  nie sú dostatočne pripravené na všetky nástrahy cestnej premávky.  Výchovou a vzdelávaním by mala škola pripraviť deti aj ako budúcich účastníkov dopravy, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou nášho života. Preto sme dňa 28. septembra  zorganizovali  pre žiakov I. stupňa zážitkové učenie na tému Dopravná výchova.

      Školský dvor sa premenil na rušnú cestnú premávku, kde si mohli žiaci prakticky vyskúšať správanie na cestách, správne dodržiavanie dopravných značiek a pravidiel cestnej premávky.

      Do galérie Dopravná výchova boli pridané fotografie.

    • Návšteva ZOO Hodonín
     • Návšteva ZOO Hodonín

     • Začiatkom októbra naši tretiaci navštívili zoologickú záhradu v Hodoníne pri príležitosti osláv SVETOVÉHO DŇA  ZVIERAT. Pracovníci ZOO si pre nich pripravili vedomostný súťažný chodník s odmenou, stretnutie s kontaktnými zvieratkami, komentované kŕmenie. Výlet deti zavŕšili prehliadkou zoologickej a nákupom drobností v stánku so suvenírmi.

      Do galérie ZOO Hodonín boli pridané fotografie.

    • Európsky týždeň športu
     • Európsky týždeň športu

     • Aj naša škola sa zapojila do Európskeho týždňa športu. Cieľom našich aktivít bolo pripomenúť dôležitosť športovania a pravidelného pohybu pre zdravie. Pod heslom Be active sme si na hodinách telesnej výchovy zasúťažili! A tu je vyhodnotenie:

               Na 1. stupni v skoku do diaľky z miesta  najlepší výkon dosiahla trieda IV. B, a to 2 881 cm, čo je vlastne 2,8881 km. V poradí druhá sa umiestnila trieda IV.A (2 584cm) a tretia IV.C (2 574cm). V hode na terč bola najúspešnejšia trieda IV. C so ziskom 12 bodov. Za ňou sa umiestnili na druhom mieste s rovnakým ziskom 11 bodov triedy II.A, II.B, III.A, IV.A. Tretie miesto so ziskom 10 bodov patrilo triedam I. C, II.C. Teší nás, že do súťaže sa zapojil aj nultý ročník. 

      Na 2. stupni najďalej doskočila trieda VII.B s výkonom 3 627 cm, čo je 3,627 km. Na druhom mieste sa umiestnila VIII.A s výkonom 3 392 cm a tretia bola V. A s výkonom 3 270 cm.

      V hode na kôš bola najlepšia trieda VI. A so ziskom 7 bodov. Na druhom mieste sa umiestnili triedy VII.A, VIII.A, VII.B so ziskom 5 bodov a tretie miesto so ziskom 4 body obsadili V.A, VI. B, IX A, IX B.

               Oceňujeme všetkých, ktorí sa zapojili. Nezabúdajme, že každá pohybová aktivita prispieva k nášmu zdraviu. Nielen počas Týždňa športu!

                

      Do galérie Európsky týždeň športu boli pridané fotografie.

    • Nadšení z výstavy Cosmos Discovery
     • Nadšení z výstavy Cosmos Discovery

     • Cosmos Discovery, najväčšiu putovnú výstavu o kozmonautike na svete, sme si nemohli nechať ujsť ani my. V bratislavskom výstavisku INCHEBA EXPO sme ju navštívili 30. septembra 2016.

                  Vyskúšali sme si možnosť zažiť pocity hrdinov, ktorí sa vydali do vesmíru, videli sme stovky exponátov mapujúcich vývoj pilotovaných kozmických letov od historického začiatku až po súčasné plánované misie. Výstava bola rozdelená do 10 galérií, v ktorých bolo prezentovaných viac ako 200 originálnych artefaktov z vesmírnych misií USA a ZSSR, reálne modely rakiet a raketoplánov, modely orbitálnych staníc a unikátne dobové dokumenty. 

                  Zaujímavá a netradičná realizácia výstavy zaujala všetkých a obohatila naše vedomosti z tejto problematiky.

      Do galérie Cosmos Discovery boli pridané fotografie.

    • Veda nie je nuda
     • Veda nie je nuda

     • Tak o tomto sa presvedčili naši žiaci, ktorí si 30. septembra 2016 spolu s pani učiteľkami nenechali ujsť 10. ročník Európskej noci výskumníkov. V bratislavskej Starej tržnici a na námestí SNP nás čakalo vyše 70 vedeckých stánkov, atraktívne vystúpenia a prezentácie na hlavnom pódiu.            

                  Prvýkrát na Slovensku sme mohli vidieť a počuť komentovanú holografickú prechádzku mozgom a srdcom. Spolu s ostatnými návštevníkmi sme si s nadšením pozreli prezentácie s atraktívnou tematikou - farebný svet vodného skla, ako funguje mozog, ovládanie robota gestami, 3D tlačiarne, hravá biológia a ďalšie, ktoré nám prezentovali naozajstní vedci. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník a vy sa môžete spolu s nami vydať na budúcu Noc výskumníkov tiež.

      Katarína Štrbová

       

      Do galérie Veda nie je nuda boli pridané fotografie.

     • Vyhodnotenie festivalovej súťaže iHEART VEDA

     • Minulý týždeň v piatok, 30. septembra sa konalo podujatie Európska noc výskumníkov, na ktorej boli vyhlásené výsledky súťaže iHEART veda.   

         Ako sme Vás už informovali, do tejto súťaže sme boli zapojení aj my, žiaci chemického krúžku pod vedením pani učiteľky Štrbovej. Vďaka Vám, teda Vašim hlasom a mnohorakej podpore sme túto súťaž vyhrali! Súťažili sme s videom Horiace srdce, ktoré získalo na sociálnej sieti najviac hlasov. Týmto sme si zabezpečili hlavné ceny, notebook pre učiteľa od spoločnosti SOVVA  (Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity) a exkurziu do najmodernejšieho infocentra o energii do Energolandu, ktoré venovali Slovenské elektrárne.

         Ďakujeme všetkým, ktorí nás podporili svojim lajkom či zdieľaním. Ceníme si vašu podporu a tešíme sa na ďalšie  súťaže a podujatia.

       

      https://www.facebook.com/nocvyskumnikov/videos/1422057891139420/

    • Dejepis hrou
     • Dejepis hrou

     • Nový školský rok je už v plnom prúde, začalo sa intenzívne učenie. Ani my, žiaci VII.B, nie sme výnimkou. S cieľom spríjemniť si školské povinnosti, rozhodli sme sa, že si hodiny dejepisu pod vedením p. učiteľky Barančicovej zábavne odľahčíme. Opakovali sme tému stredovek, kedy vznikali prvé kráľovstvá. Naša trieda sa opäť stala divadelným pódiom a išlo sa do toho.  Prichystali sme si kostýmy, šperky,  stredoveké zbrane. Využili sme text piesne Feudalizmus je doba.., v texte ktorej sú zhrnuté základné fakty tohto obdobia. Niektorí z nás sa vžili do úlohy kráľa, kráľovnej, šľachticov  či cirkevných hodnostárov, ktorí celý život žili v bohatstve a prepychu. Šľachta skladala do rúk kráľa vazalský sľub vernosti. Ostatní spolužiaci sa spolu s pani učiteľkou ochotne zhostili roly poddaných. Tomu samozrejme zodpovedalo aj ich skromné oblečenie. Keďže celý život tvrdo pracovali „od svitu do mrku“, ich túžbu po oddychu sme vyspievali piesňou Sadaj slnko sadaj.

                  Dejepis je naozaj ZÁBAVA! Neveríte? Pozrite si fotky z hodiny dejepisu v našej triede...

       

      Žiaci VII.B

      Do galérie Dejepis hrou boli pridané fotografie.

    • Účelové cvičenie
     • Účelové cvičenie

     • V piatok  23.9. 2016 sa konalo na našej škole účelové cvičenie pre žiakov II.stupňa a didaktické hry pre žiakov I.stupňa. Tento deň sa začal nezvyčajne - cvičným požiarnym poplachom, kde si žiaci s triednymi učiteľmi vyskúšali  rýchlu evakuáciu z budovy školy.  Opustiť  budovu školy stihli za 3 minúty.   V priebehu dňa si mohli žiaci vyskúšať  poskytnutie prvej pomoci a prezrieť si sanitku rýchlej záchrannej služby, ktorú nám prišli ukázať mladí záchranári z Bratislavy.

      Do galérie Účelové cvičenie boli pridané fotografie.

    • Cyklovýlet Adamov
     • Cyklovýlet Adamov

     • Európsky týždeň mobility.

      V sobotu 24. septembra sme sa  vačšia skupinka žiakov vybrali na cyklovýlet. Ráno o 9:00 hodine  sme sa všetci stretli pred školou, odkiaľ sme  sa na bicykloch vydali  do Gbelov na  Adamovské jazerá. Cesta bola veľmi náročná, ale aj tak sme ju všetci zvládli. Pomohlo nám určite krásne počasie. Vzhľadom k tomu, že sa zúčastnili výletu aj  piataci, prešli sme pre nás neuveriteľných 36 km. Domov sme prišli veľmi unavení, ale veľmi spokojní. Všetci sme veľmi radi, že pre nás takýto výlet p. učiteľka  Kondeková a p.učiteľka Štrbová opäť zorganizovali a dúfame, že nás zoberú aj na budúci rok.

                                                                                                                                                

                                                                                                                                                Alžbeta Kondeková

                                                                                                                                                  žiačka 9.A triedy

      Do galérie Cyklovýlet Adamov boli pridané fotografie.

    • Slávnostné otvorenie školského roka 2016/17
     • Slávnostné otvorenie školského roka 2016/17

     • V pondelok, 5. septembra 2016 o 8.00 h., sa na školskom dvore uskutočnilo slávnostné otvorenie šk. roka 2016/17 za účasti primátora mesta Holíč PhDr. Zdenka Čambala a ďalších hostí. Okrem slávnostných príhovorov si prítomní rodičia a žiaci vypočuli krátke recitačno-hudobné pásmo ako motivačné spríjemnenie prvých školských chvíľ. Ešte raz prajeme všetkým žiakom a ich učiteľom, aby im škola prinášala veľa potešenia a radosti z úspechov.

      Do galérie Slávnostné otvorenie školského roka 2016/17 boli pridané fotografie.

     • Prihláška na stravovanie v školskom roku 2016/2017

     • Vážení rodičia, 

      prihlasovanie žiakov na stravu sa uskutoční v termíne od 18. 8. – 2.9.2016  (v čase 8.00 hod. do 13.00 hod.) v školskej jedálni.  V prílohe si môžete stiahnuť prihlášku na stravovanie v šk. roku 2016/2017.

      !!! 31.8.2016 bude školská jedáleň zatvorená z dôvodu pracovnej porady.

      Ďalšie informácie nájdete priamo v prihláške.

      prihlaska_strava_2016_2017.doc

    • Návšteva z Bieloruska
     • Návšteva z Bieloruska

     • Naša škola mala vzácnu návštevu z Bieloruska. Vo štvrtok 16. júna nás navštívili dievčatá, členky vokálnej skupiny z mesta Vitebsk s pani učiteľkami. Pripravili sme pre nich krátky kultúrny program, ukázali sme im školu a deviatačky  si  pre nich pripravili  tvorivé dielničky,  kde si vlastnoručne vyrobili malé darčeky.  V priateľskej atmosfére pri osviežujúcom pohostení sme sa lepšie spoznali a porozprávali sa.

      Do galérie Návšteva z Bieloruska boli pridané fotografie.

    • Pohár vedy 2016
     • Pohár vedy 2016

     • Prvýkrát sme sa zúčastnili medzinárodnej súťaže pre žiakov MŠ, ZŠ, SŠ organizovanej pod záštitou Ministerstva školstva mládeže a telovýchovy ČR. Súťaž má za úlohu viesť mladú generáciu k záujmu ku fyzike a ďalším prírodným vedám. V tomto ročníku bolo zapojených až 33 štátov: Alžírsko, Česká republika, Egypt, Irán, Líbya, Malajzia, Nemecko, Slovenská republika, Tunisko a Turecko.

      Z 33 tímov sme sa za Slovenskú republiku umiestnili nasledovne:

      5. miesto: Ivanová Nicol, Slobodová Katarína, Sivoňová Simona, Hepal Tomáš, Polák Lukáš, Spiegel Michal – Fantastická 6

      10. miesto: Havelová Michaela, Bolebruch Ondrej, Čech Teodor, Špaček Dominik- Myslitelia

      11. miesto: Richter Daniel, Michalička Matúš, Vymyslický Denis, Gašparíková Sára, Hržičová Silva – Tím géniov

      12. miesto: Poláková Kristína, Horniaková Laura, Janovičová Adriána, Ondrušová Lucia, Iršová Isabela, Flajžíková Melánia - Snaživci

      Žiakov na súťaž pripravovala p.uč. Štrbová Katarína.

      Do galérie Pohár vedy boli pridané fotografie.

    • Krimichémia
     • Krimichémia

     • Dňa 20.5. 2016  sme sa v Bratislave  zúčastnili  súťaže s názvom Krimichémia, v ktorej sa spája analytická chémia s fiktívnym kriminalistickým prípadom. Našou úlohou bolo tento prípad vyriešiť. Počas súťaže sme spoznali milých profesorov (v tomto prípade členov súdneho tribunálu) a zaujímavých obžalovaných, ktorými boli študenti Strednej školy chemickej. Po obhájení našej záverečnej práce, sme sa s veľkým prekvapením dozvedeli, že sme obsadili prvé miesto.

      Členovia kriminalistického tímu:  Daniel Richter, Matúš Michalička

      Žiaci pracovali pod vedením pani učiteľky Štrbovej.                     Blahoželáme!

      Do galérie Krimichémia boli pridané fotografie.