• Návšteva ZOO Hodonín
     • Návšteva ZOO Hodonín

     • Naši žiaci sa znova stretli s ďalšou formou netradičnej výučby. Konkrétne to boli žiaci 4.B a deviataci, ktorí namiesto prírodovedy a biológie v škole absolvovali vyučovanie v ZOO Hodonín.  Z veľkej ponuky vzdelávacích programov si vybrali tému šelmy.

      V rámci celej prednášky boli žiakom predstavené najznámejšie šelmy žijúce u nás a v Čechách.  Lektorka im vysvetlila spôsob života týchto živočíchov, prečo sú dôležité pre lesný ekosystém, ako sa chrániť v prípade priameho stretnutia s nimi. Žiaci sa naučili rozpoznávať šelmy podľa hlasu a mohli si hmatom preskúmať srsť rôznych ďalších živočíchov. Prednáška bola spojená s prezentáciou aj praktickou časťou. Úlohou žiakov bolo pripraviť „pokrm“  pre biele levy. Nemuseli nič uloviť, ale zostrojiť, pretože pokrm pre tieto zvieratá bol ukrytý v koristi papierovej podobe. Žiaci mali čo robiť, aby takúto úlohu zvládli. No ich snaženie sa vyplatilo. Prichystanú korisť potom ošetrovatelia schovali. A ako si s tým poradili, naše šelmy? Veru, veľa práce s takouto korisťou nemali. Na záver vzdelávacieho programu sa žiaci s priamym kontaktom oboznámili s ježkom, hadom a stonožkami. Domov odchádzali až potom, keď si  v príjemnom prostredí hodonínskej ZOO pozreli všetky zvieratká.

       

      Do galérie Návšteva ZOO boli pridané fotografie.

    • Daj si čas
     • Daj si čas

     • Cestovanie v čase za športom

      I takto by sme mohli označiť naše účinkovanie v zábavno-súťažnej edukatívnej relácii RTVS –  Daj si čas, ktorá prostredníctvom  zábavných súťaží ponúka divákom zaujímavé informácie o histórii Slovenska.

      Súťažiaci z V. A triedy – Daniel Švrček, Ema Štermenská, Nicol Fanturová a Karolína Vaculková sa spolu so svojimi spolužiakmi dňa 21. 5. 2015 zúčastnili nakrúcania tejto obľúbenej relácie v Mlynskej doline.

      V tejto časti sme mali možnosť prejaviť najmä svojho športového ducha, nakoľko témou bola história športov. Tím ZŠ Bernolákova bojoval o víťazstvo so ZŠ Dolný Hričov v piatich súťažných kolách. Žiaci boli svojmu družstvu veľkou oporou a silným povzbudzovaním sa postarali nielen o výbornú atmosféru v štúdiu, no najmä o strhujúci výkon našich hráčov, ktorí to v modrej farbe dotiahli až do vytúženého víťazstva.

      Z nakrúcania sme si odniesli nevšedné zážitky, hlavnú výhru 200 eur, ale i množstvo zaujímavých informácií. Pevne veríme, že si naše účinkovanie a radosť z výhry nenecháte ujsť a pozriete si reláciu v sobotu  27.6. 2015 o 9.20 na prvom programovom okruhu RTVS. 

                                                                                          Mgr. Vašíček Lukáš

      Do galérie Daj si čas boli pridané fotografie.

    • Biologická olympiáda
     • Biologická olympiáda

     • Okresné kolo Biologickej olympiády kategória D sa konalo 14. mája 2015 v ZŠ V.P.Tótha v Senici. Našu školu reprezentovali žiačky 7.B Katarína Slobodová, ktorá sa umiestnila na 3.mieste a Tereza Smolíčková obsadila  5. miesto.

      Blahoželáme!

    • Exkurzia v Modre
     • Exkurzia v Modre

     •  

      V utorok  5. mája žiaci 9.b s triednou učiteľkou Balážikovou a s učiteľkou Danou Janečkovou navštívili Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre. Zoznámili sa tak s krátkym zato plodným životom Štúra, ktorý zásadne ovplyvnil formovanie moderného slovenského národa. 

      „Vyučovanie má srdce zušľachtiť, myseľ osvietiť a človeka do života pripraviť.“ Ľudovít Štúr

      Do galérie Exkurzia Modra boli pridané fotografie.

     • Krajské kolo Chemickej olympiády

     • 23. apríla sa uskutočnilo Krajské kolo Chemickej olympiády kategória D v Gymnáziu J. Hollého v Trnave. Žiaci museli preukázať svoje vedomosti v teoretickej a praktickej časti. Vo veľkej konkurencii, 32 účastníkov, sme obstáli na výbornú. Magdaléna  Böhmová obsadila 3. miesto, Lucia Bilická bola šiesta a Matúš Michalička bol devätnásty, obidvaja boli úspešnými riešiteľmi.

      Blahoželáme!

      Žiakov na súťaž pripravovala Mgr. Štrbová Katarína.

    • NOC VEDY
     • NOC VEDY

     • Súčasným ukazovateľom spoločnosti je pokles záujmu o prírodovedné predmety. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli uskutočniť NOC VEDY v našej škole. Cieľom tejto akcie bolo atraktívnym spôsobom spopularizovať poznatky prírodných vied a ukázať, aký fascinujúci môže byť svet vedy. Táto akcia sa uskutočnila v čase od 16.00 do 21.00 hod., kedy sa naša škola stala priestorom prezentácie vedy a techniky. V úlohe vedcov sa predstavili naši žiaci, ktorí svoje vedomosti prezentovali všetkým návštevníkom vedeckej noci. Vedecké stánky si pripravili spolu 66 žiakov za pomoci 7 učiteľov. Účastníci Noci vedy mohli vidieť chemickú show, pozorovanie rastlinných buniek a jednobunkových živočíchov, sledovanie čistoty vody v našom okolí na základe chemicko – fyzikálnych parametrov, zisťovanie tvrdosti vody, výrobu mydla, ručnú výrobu papiera, šetrenie vody v domácnosti, kolobeh vody v prírode, vplyv látok na rast žeruchy, činnosť sopky, povodie rieky, model slnečnej sústavy, elektrické pokusy a jednoduché fyzikálne pokusy, ukážku a nácvik resuscitácie na resuscitačnej figuríne. Noci vedy sa celkom zúčastnilo 420 návštevníkov, ktorí dostali pamätné listy  ako spomienku na tento deň.

      Projekt sa uskutočnil za finančnej podpory Nadácie VÚB.

      Riaditeľka školy ďakuje všetkým žiakom, ktorí sa aktívne zapojili, pripravili si svoje vedecké stánky a odprezentovali svoje vedomosti na verejnosti a taktiež veľké ďakujem patrí učiteľom, ktorí žiakov pripravili.

      Mgr. Renáta Studeničová

      riaditeľka školy

      Do galérie NOC VEDY boli pridané fotografie.

    • Besedy s lesníkmi
     • Besedy s lesníkmi

     •              Besedy s lesníkmi

      patrili medzi ďalšie environmentálne aktivity, prebiehajúce v našej škole. Skôr, než sa besedy uskutočnili, žiaci I. stupňa vytvorili ekoplágáty s témou „Zvieratá v zime“ a druhostupniari výtvarne spracovali tému „ Chránené zvieratá“.

      Do našej školy zavítali štyria lesníci – pedagógovia: Ing. Mária Vaculková, Ing. Alexander Deščík, Bc. Ladislav Žilka a Martin Hvorecký, aby navštívili každú triedu a v nej počas jednej vyučovacej hodiny zábavnou formou odtajnili svet lesa.

      A čo mali lesníci pre žiakov pripravené? Napríklad lesnú abecedu, kde museli žiaci na jednotlivé písmenká z abecedy napísať slová súvisiace s lesom, ďalej žiaci pracovali  s obrázkami lesných a iných plodov a ich úlohou bolo napísať, ktoré zvieratká sa týmito plodmi živia. Náročnejšia bola úloha o rozpoznávaní stôp zvierat v snehu. Zábavná bola lesná tajnička a na záver hodín lesníci pridali zopár zaujímavých príbehov z ich práce.  Žiaci na druhom stupni mali besedy zamerané na chránené zvieratá, ekosystém lesa a čítanie z lesníckej mapy.

      Do galérie Besedy s lesníkmi boli pridané fotografie.

    • Deň vody
     • Deň vody

     • Pri príležitosti Medzinárodného dňa vody, ktorý je stanovený na 22. marec, sa  po celom svete konajú akcie, ktoré propagujú vodu ako náš spoločný dar, ktorý máme k dispozícii.

      Preto ani my na Deň vody nezabúdame a snažíme sa každý rok pripravovať aktivity spojené s vodou. A aký bol tohtoročný Týždeň pre vodu? Posúďte sami.

      Vybrané skupiny, ktoré sa zúčastnili exkurzie v ČOV, si pre žiakov 1. až 6. ročníka naplánovali vyučovaciu hodinu na tému VODA. Pre každý ročník si pripravili prezentácie o vlastnostiach vody, výskyte, použití, o jej dôležitosti pre existenciu a pravdaže aj o význame a fungovaní ČOV. Druhú časť vyučovacej hodiny tvorili pokusy. Prváci sa zaoberali vlastnosťami vody, druháci a tretiaci sa snažili znečistenú vodu vyčistiť dekantáciou a filtráciou, štvrtáci si k tomu vytvorili aj vodnú lupu, piataci a šiestaci museli vypracovať výskumnú prácu o vode. A na čo všetko museli prísť? Nuž najskôr sa napili z pohárikov pitnej vody a zisťovali, akú má voda chuť, farbu a vôňu, potom mali za úlohu teoreticky určiť, čo sa vo vode rozpúšťa a následne si to aj prakticky overiť. Občas ich teoretické predpoklady nezodpovedali skutočnosti, tak veríme, že po týchto hodinách o vode si to zapamätajú. Medzi týmito aktivitami si žiaci vyskúšali, ako vzniká lávová fontána, ako si môžeme „zmeniť vodu na víno“, a ako nám môže výluh z červenej kapusty zázračne meniť farbu kvapalín. Na našich deviatakov sme tiež nezabudli, tí si pozreli film Voda je život.

      Do galérie Deň vody boli pridané fotografie.

    • Exkurzia v ČOV Holíč
     • Exkurzia v ČOV Holíč

     • Keďže v našom meste práve dokončili rekonštrukciu ČOV, rozhodli sme sa, že tam pôjdeme na  exkurziu.  Stačilo osloviť pani Máriu  Remišovú, ktorá cez vzdelávací program Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. „Modrá škola – voda pre budúcnosť“ tieto exkurzie v našom regióne môže sprostredkovať. Povolenie navštíviť takýto dôležitý objekt sme dostali a dokonca nám prialo aj počasie. Žiaci si s veľkým záujmom vypočuli odborný výklad p. Kováčikovej, ktorá žiakom ochotne vysvetlila   každý detail o ČOV. Túto exkurziu sme zorganizovali pre 108 žiakov siedmeho a ôsmeho ročníka v priebehu troch dní. Naším cieľom bolo prepojiť teoretické poznatky o technológii čistenia odpadových vôd s praxou, a to si myslím, že sa nám  podarilo.

      Do galérie Deň vody boli pridané fotografie.

    • Výroba ručného papiera - PETRUS Prietrž
     • Výroba ručného papiera - PETRUS Prietrž

     • V rámci projektu „Noc vedy“ cesta žiakov 9.b viedla do obce Prietrž, ktorá je sídlom firmy PETRUS – ručná výroba papiera.  Radi sme si rozšíri poznatky o tom, ako si ľudia zapisovali informácie, keď ešte nepoznali papier. Po zaujímavom výklade nám pán majster podrobne opísal a predviedol celý postup výroby papiera bez spracovania drevenej celulózy. Hlavnú úlohu tu zohráva bavlna. Z odborne pripravenej hmoty sme si vyrobili vlastný papier.

      Neďaleko Prietrže sa nachádza obec Hlboké. Tam sme navštívili pamätnú izbu J.M. Hurbana a v Roku Ľudovíta Štúra sme si tak pripomenuli, ako ťažko sa rodila spisovná slovenčina a zároveň sme si rozšírili vedomosti o živote významného štúrovca. Príjemná bola aj neplánovaná návšteva evanjelickej fary. Pani farárka nám s ochotou otvorila kostol a porozprávala zaujímavosti zo života J.M. Hurbana. Exkurziu sme zakončili návštevou Pamätníka J. M. Hurbana a s dobrým pocitom sme sa vrátili domov.

      Magdaléna Balážiková, Dana Janečková

      Do galérie Výroba ručného papiera - PETRUS Prietrž boli pridané fotografie.

    • Okresné kolo Chemickej olympiády
     • Okresné kolo Chemickej olympiády

     • 26. marca 2015 sa uskutočnilo Okresné kolo Chemickej olympiády kategória D v ZŠ Komenského v Senici. Súťažilo sa v teoretickej a praktickej časti. Našu školu úspešne reprezentovali žiaci s týmtoumiestnením: Magdaléna Böhmová obsadila 1. miesto,  Lucia Bilická 2. miesto a Matúš Michalička 4. miesto. Všetci postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční v Trnave. 

                                Na súťaž ich pripravovala p. uč. Mgr. Katarína Štrbová.

      Blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov!

    • Úspech našich recitátorov
     • Úspech našich recitátorov

     • Na obvodnom kole recitačnej súťaže Hurbanov pamätník 19. 3. 2015 našu školu reprezentovalo 6 recitátorov. Priniesli bohatú žatvu diplomov, piati sa umiestnili na popredných priečkach. Dvaja recitátori z prvého miesta postupujú aj do okresného kola, tak im držme palce!

      Tereza Lukáčová, 3. B  - 3. miesto; 1. kategória, poézia, Adam Šebesta, 2. A  - 2. miesto; 1. kategória, próza

      Pripravovala Mgr.  Balážiková Magdaléna

      Adam Pelikán, 4. B  - 2. miesto; 2. kategória, poézia

      Pripravovala Mgr. Slobodová Lucia

      Matej Hrica, 9. A - 1. miesto; 3. kategória, poézia

      Zdenko Pekár, 8. A - 1 . miesto; 3. kategória, próza

      Pripravovala Mgr. Hricová Miriam

      Blahoželáme!

      Do galérie Hurbanov pamätník boli pridané fotografie.

    • E-TESTOVANIE 9
     • E-TESTOVANIE 9

     • 25.3. 2015 sa v našej škole uskutoční Generálna skúška E-TESTOVANIA 9. Zúčastnia sa ho vybraní žiaci 9. ročníka. Budú testovaní z matematika, slovenského jazyka  a literatúry. Generálnou skúškou si overia procesy súvisiace s prípravou, priebehom a vyhodnotením elektronického testovania deviatakov.

     • Európa v škole

     • Ďalším úspechom je postup do celoslovenského kola súťaže „Európa v škole“ . Žiačky Karolína Mikulášková zo 6.A prácou s názvom „Vzdelanie pre všetky deti“  v II.kategórii a Rebeka Šimkovičová z 9.B prácou s názvom „Voda pre všetkých“ v III. kategórii získali hlavnú cenu a postup do celoslovenského kola tejto súťaže.  Žiačky Eva Jazmína Tomečková – 7.A a Magdaléna Böhmová – 9.A získali v III. kategórii hlavné ceny svojimi prácami s názvom „Voda znamená život“ a „Dážď – niekto sa skrýva a, iní ďakujú“.

      Žiačky pracovali pod vedením Mgr. Petrákovej  Bibiany

    • Postup na Majstrovstvá SR
     • Postup na Majstrovstvá SR

     • Dňa 25. februára 2015 sa v našej škole konali Školské majstrovstvá žiakov Trnavského kraja v športovej streľbe zo vzduchovky. V konkurencii 10 škôl a 45 žiakov si naši žiaci vybojovali postup na Majstrovstvá SR nasledovne:

      V kategórii mladších žiakov sa umiestnilo družstvo v zložení Ružička Michal, Nemeček Erik a Svitek Jozef  na 1. mieste a postupujú na Majstrovstvá SR.

      V kategórii jednotlivcov sa umiestnil Michal Ružička na 1.mieste, Erik Nemeček na 2.mieste a Jozef Svitek na 6. mieste.

      V kategórii starších žiakov sa umiestnilo družstvo v zložení Vymyslický Denis, Michalička Matúš a Špaček Dominik na 1. mieste a taktiež postupujú na Majstrovstvá SR.

      V kategórii jednotlivcov sa umiestnil Denis Vymyslický na 1.mieste, Matúš Michalička na 3.mieste,  Teodor Čech na  4.mieste a Dominik Špaček na 5.mieste.

      Všetkým športovcom a trénerovi Milanovi Vymyslickému gratulujeme a držíme palce na celoslovenské finále, ktoré bude v apríli.

    • LVVK 2015
     • LVVK 2015

     • V dňoch 15.2. – 21. 2. 2015 sa 41 žiakov našej školy zúčastnilo lyžiarskeho kurzu v SKI Centrum Čertov – Javorníky (Lazy pod Makytou), ktoré sa nachádza v Chránenej krajinnej oblasti Kysúc v pohorí Javorníky, dvadsať kilometrov od mesta Púchov. Krásnu slnečnú lyžovačku sme si užili v lyžiarskom  stredisku Čertov, kde sme sa učili správnu lyžiarsku techniku. Lyžiarsky výcvik prebiehal dvojfázovo – dopoludňajší a popoludňajší výcvik. Žiaci boli rozdelení do skupín podľa svojich lyžiarskych schopností.

      Počas kurzu si osvojili nové zručnosti a schopnosti ovládať lyže,  rešpektovať ostatných účastníkov zjazdovky a dodržiavať pravidlá lyžovania na verejných svahoch.

      Ubytovaní sme boli vo Wellness hoteli Javorník, kde sme mali k dispozícii aj spoločenskú miestnosť, kde sa po večeroch veľkí aj malí spoločne zabávali na športových aj vedomostných hrách. Taktiež sme sa boli jedno popoludnie zrelaxovať a vyšantiť  v bazéne.

      Posledný deň sme si zasúťažili v slalome a večer bolo vyhodnotenie celého kurzu. Pani riaditeľka pasovala nelyžiarov do cechu lyžiarov a najlepší lyžiari boli odmenení diplomami.

      Takto aktívne prežité dni nám rýchlo ubehli, dosýtosti sme si užili snehu aj pohybu na čerstvom vzduchu a všetci sme sa vrátili spokojní.   

      Do galérie LVVK 2015 boli pridané fotografie.

    • Okresné kolo Dejepisnej olympiády
     • Okresné kolo Dejepisnej olympiády

     • Okresné kolo Dejepisnej olympiády sa konalo 12. 2. 2015 v ZŠ Strážnická  Skalica. Najúspešnejšia v kategórii C bola Magdaléna Böhmová z 9.A, ktorá sa umiestnila na 1. mieste, úspešnou riešiteľkou v tejto kategórii bola aj Tamara Bélová z 9.B, ktorá sa umiestnila na 5. mieste.

      V kategórii D obsadil 2. miesto Daniel Richter z 8.B. Žiakov na súťaž pripravila Mgr. Barančicová Ľudmila.

      Blahoželáme!

    • Okresné kolo Geografickej olympiády
     • Okresné kolo Geografickej olympiády

     • Okresné kolo Geografickej olympiády sa uskutočnilo 5.2. 2015 v ZŠ Vajanského v Skalici.Našu školu reperezentovali viacerí žiaci. Úspešnými riešiteľmi sa stali Michaela Lukáčová z V.B a Matúš Michalička z VIII.B. Na súťaž ich pripravovala Mgr. Kondeková Mária.

      Blahoželáme!

    • Okresné kolo Biologickej olympiády
     • Okresné kolo Biologickej olympiády

     • Okresné kolo Biologickej olympiády kategórie C sa uskutočnilo 4. 2. 2015 v ZŠ V.P.Tótha v Senici. Našu školu reprezentoval Matúš Michalička žiak 8.B, ktorý sa umiestnil na 3. mieste. Pripravovala Mgr. Vaňková Katarína.

      Blahoželáme!