• Rozprávka Škaredé káčatko

     • Školou sa opäť začal po dlhom čase ozývať  detský smiech, spev a iné prejavy radosti.  Dôvodom bolo divadelné predstavenie  Škaredé káčatko, ktorého sa zúčastnili  žiaci prvého až tretieho ročníka vo štvrtok  28. 4. 2022. Prostredníctvom veršovaných dialógov a veselých pesničiek bola odohratá svetoznáma rozprávka, ktorá súčasným jazykom poukázala na spoločenské rozdiely.  Rozprávka mala pekný , dojímavý a poučný príbeh so šťastným koncom, ktorý bol sprevádzaný hovoreným slovom, zvukmi a piesňami. Deťom sa rozprávka páčila a hercov odmenili veľkým potleskom.

     • Deň narcisov

     • Dňa 28.4.2022 /štvrtok/ sa uskutoční Deň narcisov. Deň narcisov je nezisková zbierka na pomoc onkologickým pacientom, ktorú každoročne organizuje Liga proti rakovine. Jej symbolom je  žltý kvietok – narcis. Tento rok nebudú po našej škole chodiť chlapci ani dievčatá s pokladničkou, ktorí by vám po vhodení príspevku pripli na tričko narcis.  Bude však možné prispieť prostredníctvom SMS alebo priamo na účet. SMS môžete posielať na číslo 848. Ak vám prázdna SMS nepôjde odoslať, vložte akýkoľvek znak. Cena SMS je 3€. Zbierku môžete touto formou podporiť až do 6. mája.

      Najväčším bohatstvom je zdravie, a preto aj touto cestou vás chceme vyzvať, pomôžme ľudom s touto zákernou chorobou. 

     • DEŇ ZEME V ŠKD

     • …Kde príroda vyžaruje krásu a čistotu,
      každý kameň, strom, či zviera majú svoju podstatu. Horský potok valiaci sa dole dolinou,
      je ako život spätý s krásnou prírodou. Ranná rosa v háji zelenom,
      všetko je tu svieže po novom…

      Túto krásu vyjadrenú v básni, sa snažíme zachovať aj pre ďalšie generácie. Ako? Chránime prírodu, čistíme svoje okolie, tešíme zo všetkých vôní, ktoré nám príroda ponúka. A to nielen v tento deň….

      Deň Zeme sa už tradične oslavuje 22. apríla. V našich oddeleniach sa žiaci prejavili svojimi šikovnými rukami, kreativitou a nápadmi. Kreslili sme Zem, vyrábali plagáty a jeden veľký plagát sme zrealizovali na školskom dvore, kde deti zo všetkých oddelení maľovali kriedami na asfalt našu planétu Zem.

      Deň Zeme v ŠKD bol dňom dobrej nálady.

     • Deň Zeme

     • A ešte zopár fotografií z našich aktivít, ktoré prebiehali v rámci tohto dňa s názvom Vyčistime si Holíč. V spolupráci s oddelením životného prostredia MsÚ sme vyčistili niektoré lokality nášho mesta. Žiaci sa spolu s pani učiteľkami venovali mnohým aktuálnym témam ako je problematika čiernych skládok, triedenie odpadu, recyklácia odpadu, znečisťovanie vody a ovzdušia. K obľúbeným aktivitám patrili enviromentálne hry, kvízy, tvorba plagátov a z praktických aktivít siatie byliniek a letničiek, ktoré až vyrastú, budú skrášľovať náš areál. 

     • Úspech nášho recitátora v okresnom kole Hurbanovho pamätníka

     • Františkánsky kláštor v Skalici dňa 5. apríla 2022 otvoril bránu všetkým úspešným recitátorom, ktorí sa svojimi výkonmi v obvodnom kole prebojovali až do okresného kola 54. Hurbanovho pamätníka. Hurbanov pamätník patrí  v našom regióne medzi najstaršiu a najprestížnejšiu postupovú súťaž v oblasti umeleckého prednesu. Našu školu úspešne reprezentoval žiak VIII. B Dušan Ivan, ktorý súťažil v tretej kategórii – próza.  Krásou umeleckého slova prítomných zaujal ukážkou Príbeh psa Bukyho od Igora Majzlana. Prázdninovým príbehom o priateľstve desaťročného chlapca a psa zaujal odbornú porotu natoľko, že mu v okresnom kole udelili pekné 3. miesto. Odborný seminár  pre recitátorov a pedagógov s členmi odbornej poroty priniesol množstvo podnetných námetov na premýšľanie a pevne veríme, že budú motiváciou aj do ďalšej umeleckej činnosti.

      Dušanovi ešte raz srdečne blahoželáme a prajeme mu, aby zostal umeleckému prednesu verný i naďalej.

     • Biologická olympiáda - školské kolo

     • V pondelok 21.3.2022 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády z biológie kategórie D- teoreticko-praktická časť. 
      Olympiáda bola určená pre žiakov šiestych a siedmych ročníkov. Na olympiáde sa zúčastnilo 24 žiakov: 
      Zo 6.A triedy: Hajossy Šimon, Hrušecký David, Ovečka Martin. 
      Zo 6.B triedy: Antonovici Karin, Barcziová Nella, Klein Mária, Kubátová Lila, Menšíková Simona, Micháliková Eva, Mikičová Nikol, Neuročná Karla, Vépyová Nela. 
      Zo 6.C triedy: Pavlačková Natália, Veselá Natália. 
      Zo 7. A triedy: Holešová Natália, Hrušecká Viktória, Ivanová Laura, Polláková Eliška, Svobodová Veronika, Václavík Vladimír. 
      Zo 7. B triedy: Szegény Laura, Vrubeš Róbert. 
      Zo 7. C triedy: Filín  Lukáš Sebastián, Lukovská Adela. Všetci žiaci boli úspešní riešitelia. 
      Najlepšie výsledky dosiahli tieto žiačky: Hrušecká Viktória sa umiestnila na 1. mieste , Svobodová Veronika na 2.mieste a Holešová Natália na 3. mieste.

      Žiačky Hrušecká Viktória a Svobodová Veronika postupujú do okresného kola biologickej olympiády. 
      Úspešným riešiteľom a postupujúcim žiačkam srdečne gratulujeme.

       

     • "Odvrátená tvár internetu"

     • V rámci celoslovenskej preventívnej kampane s názvom „Odvrátená tvár internetu“, zorganizovali príslušníci Okresného riaditeľstva policajného zboru v Skalici pre žiakov 8.ročníka prednášku na túto tému. Cieľom bolo poukázať na nebezpečenstvo sociálnych sietí a varovať mladých ľudí pred nástrahami virtuálneho sveta. Počas preventívnej činnosti apelovali na uvedomenie si vysokého rizika, akému sa vystavujú v prípade zverejňovania svojho súkromia v akejkoľvek podobe vo virtuálnom svete.  V priebehu prednášky boli žiakom premietnuté krátke videá, ktoré im ukázali modelové situácie nerozumného a ľahkovážneho správania sa mladých ľudí. Z dôvodu vyhnutia sa nepríjemnostiam, boli poučení ako sa správať podľa zásad bezpečného správania na internete.

     • Marec - MESIAC KNIHY

     • Naši štvrtáci sa v utorok 29.03.2022 zúčastnili zaujímavej besedy v Mestskej knižnici so spisovateľkou Renátou Matúškovou. Pani spisovateľka pútavou formou priblížila žiakom svoju tvorbu.

      Renáta Matúšková sa narodila v Nitre a v súčasnom období žije v Holíči. Od detstva mala túžbu stať sa učiteľkou a spisovateľkou. Tento sen sa jej splnil. Doteraz napísala štyri knihy povestí: Povesti a iné zvesti o hradoch a zámkoch, Slovenskí zbojníci, Tajuplné povesti o hradoch a zámkoch, Čarovné povesti slovenské. Okrem týchto kníh napísala knihu o M. R. Štefánikovi pod názvom M. R. Štefánik Detstvo. Taktiež napísala školské učebnice a prispieva svojou tvorbou do časopisu Fifík.

      S jej knihami sa naši žiaci oboznamujú na hodinách Slovenského jazyka a literatúry a s radosťou z nich čítajú.

      V závere besedy pani spisovateľka deťom prečítala povesť o Veternom mlyne, ktorý sa nachádza v našom meste a potom žiaci pani Matúškovú zahltili otázkami, na ktoré s radosťou odpovedala.

     • Beseda s pani spisovateľkou

     • Naši štvrtáci sa v utorok 29.03.2022 zúčastnili zaujímavej besedy v Mestskej knižnici so spisovateľkou Renátou Matúškovou. Pani spisovateľka pútavou formou priblížila žiakom svoju tvorbu.

      Renáta Matúšková sa narodila v Nitre a v súčasnom období žije v Holíči. Od detstva mala túžbu stať sa učiteľkou a spisovateľkou. Tento sen sa jej splnil. Doteraz napísala štyri knihy povestí: Povesti a iné zvesti o hradoch a zámkoch, Slovenskí zbojníci, Tajuplné povesti o hradoch a zámkoch, Čarovné povesti slovenské. Okrem týchto kníh napísala knihu o M. R. Štefánikovi pod názvom M. R. Štefánik Detstvo. Taktiež napísala školské učebnice a prispieva svojou tvorbou do časopisu Fifík.

      S jej knihami sa naši žiaci oboznamujú na hodinách Slovenského jazyka a literatúry a s radosťou z nich čítajú.

      V závere besedy pani spisovateľka deťom prečítala povesť o Veternom mlyne, ktorý sa nachádza v našom meste a potom žiaci pani Matúškovú zahltili otázkami, na ktoré s radosťou odpovedala.