• Dejepisná olympiáda

     • Dňa 14. 02. 2020 sa v Skalici v Gymnáziu F. Sasinka uskutočnilo  okresné kolo Dejepisnej olympiády, kde našu školu úspešne reprezentoval Tomáš Škrovan z 8.A. Veľmi dobre zvládol test, ktorý pozostával z otázok týkajúcich sa Milana Rastislava Štefánika, z ôsmackého učiva a regionálnych dejín. Vo svojej kategórii nemal konkurenciu a získal krásne 1. miesto. Srdečne mu blahoželáme a budeme držať päste na krajskom kole.

     • Voľby do Rady školy

     • Vážení rodičia,

      v súčasnej dobe končí volebné obdobie Rady školy. Ak máte záujem pracovať nasledujúce štyri roky v Rade školy, kontaktujte nás prostredníctvom mailu riaditel@zs-holic.sk alebo telefonicky na riaditeľku školy 034 6682484 do 4.3.2020. Následne prebehnú voľby, ktorých výsledky zverejníme na webovej stránke našej školy.

     • HURBANOV PAMÄTNÍK

     • Dňa 12. 02. 2020 v stredu sa uskutočnilo školské kolo v umeleckom prednese Hurbanov pamätník. Zúčastnili sa ho žiaci 5. – 9. ročníka. V druhej kategórií v prednese poézie sa na 1. mieste umiestnila Katarína Dobešová zo 6. A, v kategórií v prednese prózy 1. miesto získal Dušan Ivan zo 6. B. V tretej kategórií v prednese poézie 1. miesto získala Lucia Steinerová z 9. A  v prednese prózy 1. miesto získal Adam Pelikán z 9. B. Víťazom srdečne blahoželáme a budeme im držať päste v obvodnom kole, ktoré sa uskutoční 03. 03. 2020 v CVČ.

      Dňa 13.2.2020 sa uskutočnilo školské kolo Hurbanovho pamätníka pre žiakov 1.-4.ročníka. Účastníkov v recitácii bolo 23. Súťažilo sa v dvoch kategóriách- v umeleckom prednese poézie a prózy.

      Umiestnenia v umeleckom  prednese prózy :

      1.miesto : Frederik Bartošík  II.B

      2.miesto : Natália Veselá  IV.C

      3.miesto : Samuel Brunovský  III.C

      Umiestnenia v umeleckom  prednese poézie :

      1.miesto : Claudia Valachovičová  IV.A

      2.miesto : Linda Štrosová  II.B

      3.miesto : Mia Valová  III.A

      3.miesto : Martin Ovečka  IV.A

      Víťazom srdečne blahoželáme a všetkým recitátorom ďakujeme za príjemný umelecký zážitok !

     • Florbalový turnaj

     • Dňa  13.02.2020 sa žiaci našej školy: Martin Hrušecký, Peter Habala, Patrik Dolinský, Adam Krištofík, Adam Šebesta, David Deščík, Richard Marek, Timotej Tolla, Michal Ralbovský pod vedením pána uč. Pochylého zúčastnili priateľského florbalového turnaja na SOŠ Jozefa Čabelku v Holíči. V silnej konkurencii  sme si na prekvapenie všetkých poradili s každým súperom a odniesli sme si výborné prvé miesto so skóre 15:4. Organizátorom týmto ďakujeme za pozvanie a žiakom našej školy za vzornú reprezentáciu.

       

      Výsledky:

      ZŠ Bernolákova 5:1 ZŠ Kopčany (Tolla, Habala, Marek, Deščík, Dolinský)

      ZŠ Bernolákova 4:1 ZŠ Šaštín-Stráže (Dolinský 2, Deščík, Habala)

      ZŠ Bernolákova 2:1 ZŠ Školská Holíč (Deščík, Šebesta)

      ZŠ Bernolákova 4:1 SOŠ J. Čabelku (Dolinský 2, Ralbovský, Marek)

     • Zápis žiakov do I.ročníka

     • Vážení rodičia,

      Základná škola Holíč, Bernolákova 5 v tomto školskom roku  umožňuje rodičom vyplniť prihlášku žiaka do 1.ročníka elektronicky.

      Uvedenú prihlášku nájdete na webovej stránke našej školy: www.zs-holic.edupage.org v hornej lište Elektronická prihláška žiaka do 1.ročníka. Po rozkliknutí vyplňte prihlášku a vytlačenú prineste k zápisu do školy.

      Ak túto možnosť nemáte, vyplníme elektronickú prihlášku pri zápise v škole spolu s Vami.

      V súlade s platnou legislatívou je nevyhnutná prítomnosť obidvoch zákonných zástupcov (rodičov) na zápise. V prípade neprítomnosti jedného rodiča vyžadujeme písomný súhlas tohto rodiča so zapísaním dieťaťa na našu školu. Tlačivo nájdete na stránke našej školy v časti pre rodičov alebo si ho môžete vyzdvihnúť v MŠ.

                                                                                                                               Mgr. Renáta Studeničová

                                                                                                                                riaditeľka školy