• Hurbanov pamätník

     • Hurbanov pamätník je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v oblasti umeleckého prednesu poézie/prózy a v tvorbe detských recitačných kolektívov. Jej hlavným cieľom je prezentovať umeleckú úroveň a výsledky činnosti recitátorov či recitačných kolektívov.

      Recitačné umenie predviedli i žiaci našej školy v školskom kole, ktoré sa konalo 26. februára 2018. Do obvodného kola sa však prebojovali len tí najlepší v troch vekových kategóriách, v ktorých našu školu reprezentovali:

      I. kategória – poézia

      Claudia Valachovičová /II. A/, pripravovala: Mgr. Jana Pekárová

      I. kategória – próza

      Dušan Ivan /IV. B/ , pripravovala: Mgr. Katarína Duffková

      II. kategória – próza

      Katarína Gombárová /VI. B/, pripravovala: Mgr. Miriam Hricová

      III. kategória – próza

      Adam Pelikán /VII. B/, pripravoval: Mgr. Lukáš Vašíček

      Obvodná súťaž HP sa uskutočnila 2. marca 2018 v Základnej umeleckej škole v Holíči.

      Odborná porota ocenila pekným umiestnením i našich súťažiacich. Na treťom mieste sa umiestnil Adam Pelikán, na druhom Claudia Valachovičová a prvé miesto s postupom do okresného kola si vybojovala Katarína Gombárová.

      V tomto roku sa uskutoční jubilejný 50. Hurbanov pamätník . Okresná súťaž bude 6. apríla v Hlbokom.

      Do galérie Śkolské kolo Hurbanov pamätník boli pridané fotografie.

     • Lyžiarsky výcvik 2018

     • V dňoch 18.2. – 23. 2. 2018 sa uskutočnil lyžiarsky kurz v známom stredisku zimných športov v SKI Tále, kde sa žiaci učili správnu lyžiarsku techniku. Lyžiarsky výcvik prebiehal dvojfázovo – dopoludňajší a popoludňajší výcvik. Počas kurzu si osvojili základy lyžovania, naučili sa rešpektovať ostatných účastníkov zjazdovky a dodržiavať pravidlá lyžovania na verejných svahoch.

      Ubytovaní sme boli v Penzióne Tále. V rámci relaxácie sme navštívili aj wellness  v hoteli Bystrá. Posledný deň sme si zasúťažili v slalome a večer bolo vyhodnotenie celého kurzu. Pani riaditeľka pasovala nelyžiarov do cechu lyžiarov a najlepší lyžiari boli odmenení diplomami a vecnými cenami. Všetci si užili pobyt v zimnej prírode spolu so spolužiakmi.

      Do galérie Lyžiarsky výcvik 2018 boli pridané fotografie.

     • Detský karneval v ŠKD

     • Tak ako každý rok, aj tento, sa 23.2.2018 konal v ŠKD detský karneval.  Deti si pripravili veľa rozmanitých masiek rôznych  rozprávkových a filmových hrdinov. Karneval sa začal v spoločenskej miestnosti úvodnou  promenádou. Potom deti tancovali, súťažili a zabávali sa.  Popri zábave sa mohli osviežiť malým občerstvením. Deti  sa dobre bavili a z karnevalu odchádzali spokojní a plní zážitkov. Už  teraz sa tešíme na ďalší karneval, ktorý pripravíme o rok.

                                                                  kolektív vychovávateliek ŠKD

      Do galérie Detský karneval v ŚKD boli pridané fotografie.

     • Okresné kolo Dejepisnej olympiády

     • Dňa 15.02.2018 sa uskutočnilo Okresné kolo DO na Gymnáziu F.V. Sasinka v Skalici.

      V kategórii C získal  Nikolas Steiner, žiak 9.B triedy 1. miesto a postupuje do Krajského kola DO v Hlohovci.

      Michal Ružička, žiak 9.A triedy,sa umiestnil na peknom 4. mieste a je úspešným riešiteľom.

      Žiakov pripravovala Mgr. Barančicová

     • Objavujeme čaro chémie

     • Na 6. národnej konferencii učiteľov chémie, ktorá sa konala dňa 1. februára, boli vyhlásené výsledky 3. ročníka celoslovenskej chemickej súťaže Objavujeme čaro chémie. Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže je Združenie učiteľov chémie. Organizátori sa snažia zážitkovou formou zvýšiť záujem o chémiu a rozvíjať, tak prírodovednú gramotnosť.   Do tohtoročného kola postúpilo 73 súťažných prác,  v II. kategórii, žiaci 8. ročníka, nás so svojou prácou reprezentovali žiačky 8. B Adriána Janovičová  a Kristína Poláková. Odborná porota ich prezentáciu ocenila vynikajúcim 3. miestom. Ceny do tejto súťaže venovalo vydavateľstvo RAABE.  Dievčatám ďakujeme a veríme, že ich nadšenie pre chemické pokusy im zostane, čo najdlhšie.

    • Lyžiarsky výcvik Tále 2018
     • Lyžiarsky výcvik Tále 2018

     • Vážení rodičia,

      vzhľadom k blížiacemu sa termínu lyžiarskeho výcviku prosím venujte pozornosť nasledovným informáciám.

      LVVK sa uskutoční v termíne 18.2. - 23.2. 2018 v SKI Tále    

      Ubytovanie a stravovanie: Penzión Tále

      Odchod – čas a miesto 18.2. 2018 o 8.30 hod.  Zámocká ul. Holíč

      Príchod – čas a miesto 23.2. 2018 o 15.00-16.00 hod. Zámocká ul. Holíč

      Žiak je povinný dodržiavať školský poriadok, riadiť sa pokynmi pedagogického dozoru a dodržiavať zásady bezpečného správania.