• Prijali sme do cechu žiackeho takmer 80 prváčikov
     • Prijali sme do cechu žiackeho takmer 80 prváčikov

     • Zvyčajne podvečer školáci sedia nad úlohami, chrumkajú ovocie či relaxujú. No streda 25. októbra bola výnimočná. Naši prváčikovia sa stále nachádzali v škole a spolu s nimi aj ich pani učiteľky,  rodičia, súrodenci. V slávnostne vyzdobenej telocvični sa totiž konala slávnostná imatrikulácia prvákov, ktorá nesporne patrí k najkrajším školským zážitkom.

      A prváci si tento večer riadne užili. Usmiati, suverénne odvážni, plní elánu čakali na svoje vystúpenia. Úvodná prezentácia vtipnej miniankety všetkých výborne naladila, po nej si vypočuli príhovory riaditeľky školy Renáty Studeničovej a primátora mesta Zdenka Čambala. Obaja sa prívetivými a srdečnými slovami prihovárali najmä malým protagonistom večera, no úprimné slová venovali aj prítomným rodičom a učiteľom, ktorí by sa mali navzájom rešpektovať, aby dosiahli čo najlepšie výsledky pri výchove mladej generácie.   

      Potom prišiel na rad originálny a dynamický program. Malí žiačikovia spievali, tancovali, recitovali, ba aj anglické slovíčka odriekali. Vystúpili všetky 4 prvácke triedy, no program nenudil ani minútu. Moderátorské nadanie predviedli dvaja deviataci v úlohe večerníčkovských postavičiek Macha a Šebestovej s neodmysliteľným kúzelným slúchadlom. A moderátori využili aj ďalšie rekvizity – obrie ceruzky, ktorými  prvákov pasovali do cechu žiackeho. Z rúk pána primátora a pani riaditeľky prváčikovia prevzali imatrikulačné listy a  knihy na pamiatku. Možno aj so sladkými odtlačkami prštekov od záverečnej marcipánovej maškrty...

       

                                                                                                                     Mgr. Hricová Miriam

      Do galérie Imatrikulácia prvákov 2017 boli pridané fotografie.

    • Svetový deň zdravej výživy
     • Svetový deň zdravej výživy

     • 16. októbra si pripomíname Svetový deň zdravej výživy. Svetový deň výživy zdôrazňuje potrebu zdravého stravovania. V tento deň si pani vychovávateľky v ŠKD pripravili  pre deti rôzne aktivity, hry, súťaže na tému zdravá výživa. Rozprávali sa aj o zdravom životnom štýle.

      Pochutnávali si pritom na čerstvom ovocí, zeleninových šalátoch a pomazánkach, ktoré si sami pripravili.

      Veríme, že aj takouto formou si žiaci osvoja zásady zdravého stravovania a tie potom prispejú k zdravému životného štýlu.

    • "Pozvánka do knižnice"
     • "Pozvánka do knižnice"

     • Presne takýto názov má tematický celok v učebnici literatúry pre 5 ročník. Je zameraný na podporu čítania krásnej literatúry, ale aj oboznamovania sa so systémom práce knižníc. Učiteľky slovenského jazyka a literatúry v 5. ročníku využili ponuku Mestskej knižnice v Holíči a vybrali sa do nej na exkurziu v piatok 6. októbra. Pracovníčky knižnice žiakov zoznámili s oddeleniami knižnice, so systémom triedenia a požičiavania kníh aj s možnosťami doplnkových služieb. Potešili sa, keď zistili, koľkí žiaci z tejto  skupinky knižnicu pravidelne navštevujú. Ďalší čitatelia sa zaregistrovali, prípadne sa - motivovaní svojimi spolužiakmi -  zaregistrovať chystajú.

      Do galérie "Pozvánka do knižnice" boli pridané fotografie.

    • Zážitkové učenie v Strážnici
     • Zážitkové učenie v Strážnici

     • V mesiaci september sa štvrtáci našej školy zúčastnili programu, ktorý pre žiakov základných škôl uskutočnili pracovníci Múzea dediny juhovýchodnej Moravy v Strážnici, s ktorými už viac rokov spolupracujeme. Program mal názov „Podzim na dědině“ a priblížil žiakom život na dedine v čase zberu úrody.

       Deti na svojich potulkách prechádzali viacerými stanoviskami, napr. videli ukážku záprahu koní, vyorávania zemiakov ,zberu cukrovej repy,  lámania  a česania  ľanu a konope, šliapania  kapusty. Ujo bylinkár učil deti rozoznávať a používať liečivé rastliny. Deti ochutnávali typické jesenné pochúťky – pečené podlistníky, varené zemiaky v kotli, jablčnú ovocnú šťavu . Na lúke si dievčatá a chlapci merali svoje sily pri detských hrách. Tiež si pripomenuli Pamiatku zosnulých  a dozvedeli sa o tradícii tohto sviatku na Morave.

      Žiaci odchádzali z tejto akcie plní dojmov, ktoré boli znásobené tým, že si všetky činnosti mohli vyskúšať na „vlastnej koži“. Už sa všetci tešíme na Vianoce v tomto prírodnom múzeu v Strážnici.

    • Noc výskumníkov 2017
     • Noc výskumníkov 2017

     • Dňa 29.9.2017 som spolu s 52 žiakmi zo 6 tried absolvovala výstavu s názvom Body the Exhibition v Bratislave. Všetci sme mali možnosť vidieť ako ľudské telo vyzerá zvnútra. Sprievodcov nám robili študenti medicíny, ktorí veľmi pútavým a názorným spôsobom vysvetlili stavbu jednotlivých sústav.  Potom sme sa presunuli do Starej tržnice, kde sa konala Európska noc výskumníkov 2017.

      Tu boli naši žiaci aj ocenení za súťaž „Výskumník pouličník“ ktorú vyhrala 9.A trieda  a Lucia Steinerova zo 7.A triedy získala tiež prvé miesto vo výtvarno-fotografickej súťaži „A pointa?“ . Žiaci pracovali pod vedením pani učiteľky Štrbovej.

      No a potom nás čakali vedci, ktorí sa  vo svojich vedeckých stánkoch snažili priblížiť širokej verejnosti výsledky svojej práce.

      Mnohé stánky boli zamerané na objavovanie zábavy vo vede, žiaci mohli ochutnať hmyz- potrava 21.storočia, zistiť niečo viac o sopkách, riešili matematické hlavolamy, logické hry, pozorovali zaujímavé chemické pokusy.

      Simona Dojčarová 9. A

      Do galérie Noc výskumníkov 2017 boli pridané fotografie.