• Európsky deň jazykov
     • Európsky deň jazykov

     • Dňa 26.9.2017 naša škola oslávila Európsky deň jazykov. Žiaci i učitelia s radosťou privítali možnosť precvičiť si svoje jazykové zručnosti a dozvedieť sa opäť niečo nové.

      Učitelia cudzích jazykov zorganizovali v tento deň akciu, ktorej zámerom bolo rozšíriť si svoju slovnú zásobu prostredníctvom potlače na oblečení. Žiaci si vybrali tričko s nápisom, ktorého význam odprezentovali svojim učiteľom a spolužiakom. Túto výzvu prijali s nadšením a už sa tešia na aktivity, ktorými oslávime ďalší ročník.

      Do galérie Európsky deň jazykov boli pridané fotografie.

     • PODPORTE NAŠICH ŽIAKOV V SÚŤAŽI "VÝSKUMNÍK - POULIČNÍK"

     • Prosím, podporte našich žiakov  z 9. A, ktorí sa spolu s p. uč. Štrbovou prihlásili do súťaže „ Výskumník - Pouličník “ v rámci Noci výskumníkov. Našim zámerom bolo ukázať verejnosti, aká je chémia zábavná a inšpirujúca.
      Ak nás chcete podporiť, stačí video zdielať  alebo označiť „Páči sa mi to.“ Hlasovať môžete do 28. septembra.
      Všetkým Vám za podporu vopred ďakujem.

      https://www.facebook.com/nocvyskumnikov/videos/1941403859204818/

       

    • Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018
     • Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018

     • V pondelok, 4. septembra 2017 o 8.00 h., sa na školskom dvore uskutočnilo slávnostné otvorenie šk. roka 2017/18 za účasti primátora mesta Holíč PhDr. Zdenka Čambala a ďalších hostí. Okrem slávnostných príhovorov si prítomní rodičia a žiaci vypočuli krátke recitačno-hudobné pásmo ako motivačné spríjemnenie prvých školských chvíľ. Ešte raz prajeme všetkým žiakom a ich učiteľom, aby im škola prinášala veľa potešenia a radosti z úspechov.

      Do galérie Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018 boli pridané fotografie.

    • Výučbové exkurzie
     • Výučbové exkurzie

     • Tak ako sa rozbehol nový školský rok, tak aj my, spolu so žiakmi sme začali absolvovať výučbové exkurzie. 14.septembra sme s 54 žiakmi našej školy navštívili Vodárenské múzeum, ktorého zriaďovateľom je spoločnosť BVS, a.s. Budova tohto múzea vznikla 1. 11. 2007 pri príležitosti 120. výročia založenia prvej bratislavskej vodárne. Naša škola je zapojená do projektu Modrá škola, a práve lektorky z tohto projektu nám vysvetlili ako funguje vodárenský kolobeh, videli sme model metra kubického, model vodovodného systému, pozreli sme si výučbový film z obdobia znečistenia pitnej vody v Bratislave.

      Druhá časť našej cesty viedla na ostrov Sihoť. Ostrov patrí Bratislavskej vodárenskej spoločnosti,  na ktorom sú zdroje pitnej vody, patriace medzi najkvalitnejšie na Slovensku. Táto voda sa rozvádza k obyvateľom Karlovej Vsi a Devína. My sme mali tú možnosť prejsť aj tunelom, ktorý vedie pod Karloveským ramenom, ktoré je jedným z mnohých Dunajských ramien. Za pekný náučný výklad týmto chceme poďakovať p. Ing. Elene Tomovčíkovej a p. Mgr. Lucii Škamlovej, PhD.

      Nakoniec sme zavítali na Vedecký veľtrh, ktorý sa konal vo vonkajších priestoroch nákupného strediska Eurovea. Zorganizovala ho nezisková organizácia Veda nás baví v spolupráci s Fakultou matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu. Cieľom organizátorov bolo hravou formou priblížiť vedu hlavne žiakom základných a stredných škôl, ale i zvedavým dospelým. Žiaci si mohli pozrieť zaujímavé interaktívne experimenty.

      Do galérie Výučbové exkurzie boli pridané fotografie.

    • ,,Po stopách Márie Terézie“
     • ,,Po stopách Márie Terézie“

     • Tak ako po iné roky sa naša škola v rámci Európskeho kultúrneho dedičstva zúčastnila dňa 9.9. 2017 pochodu ,,Po stopách Márie Terézie“.

      Pod vedením našich pani učiteliek  M. Kondekovej, Ľ. Barančicovej a B. Šimkovej  sme svoje putovanie  začali registráciou v turistickom klube mesta Holíč. Následne sme sa vybrali po najvýznamnejších pamiatkach nášho mesta. Spojili sme zábavu s užitočným, kde okrem turistiky sme sa obohatili o nové poznatky  z geografie a dejepisu.

      Po skončení  sme boli všetci odmenení pamätným listom a pohostením, ktoré nám veľmi dobre padlo.

      O 17:00 sa žiaci vyšších ročníkov spolu s p. uč. Barančicovou zúčastnili divadelného predstavenia ,,Nech žije kráľovná“.

      Do galérie ,,Po stopách Márie Terézie“ boli pridané fotografie.