• Netradičný záver školského roka
     • Netradičný záver školského roka

     • Talent, úspechy, ocenenia – to boli ústredné témy školského podujatia, ktorým si naša škola spríjemnila záver školského roka 2016/2017. Rodičovské združenie a riaditeľstvo ZŠ Bernolákova usporiadali pre žiakov atraktívne vystúpenie v podaní profesionálnej tanečnej skupiny Old School Brothers, ktorú mnohí poznajú ako víťaza súťaže „Slovensko má talent“. V rámci tohto programu sa konalo slávnostné udeľovanie ocenení najúspešnejším žiakom školy.

      Na pódiu v areáli Holíčskeho zámku sa v piatok 23. júla 2017 striedali originálne tanečné vystúpenia v obľúbených štýloch mladej generácie, najmä hip-hop či break dance. Keďže skupina sa intenzívne venuje aj mladým talentom vo vlastnej tanečnej škole, deťom sa predviedli aj ich talentovaní rovesníci. Naši žiaci sa však nedali zahanbiť a tiež sa prezentovali tanečným vystúpením, ktoré si pripravili špeciálne pre túto príležitosť.

      V ďalšej časti podujatia sa konalo slávnostné udeľovanie ocenení žiakom, ktorí našu školu v uplynulom školskom roku úspešne reprezentovali vo vedomostných, športových a umeleckých súťažiach, predmetových olympiádach a  iných prezentáciách svojich vedomostí či zručností. Na pódiu sa vystriedalo vyše 50 šikovných žiakov, ktorí z rúk riaditeľky školy Renáty Studeničovej prevzali vecné ocenenia. Mnohí z nich triumfovali aj vo viacerých aktivitách. Naša škola je na týchto žiakov hrdá, sú pýchou svojich rodičov a učiteľov i pozitívnym príkladom pre ostatných.

      Veríme, že v budúcom školskom roku sa opäť budeme môcť tešiť z podobných úspechov a tvorivých výkonov našich žiakov. Všetkým žiakom, pani učiteľkám a pánom učiteľom aj ostaným pracovníkom školy želáme krásne chvíle zaslúženého letného oddychu!

      Mgr. Renáta Studeničová

      Do galérie Netradičný záver školského roka boli pridané fotografie.

      Do galérie Old School Brothers boli pridané fotografie.

    • Oslavy v nultom ročnku
     • Oslavy v nultom ročnku

     • V nultom ročníku sme sa počas roka všeličo naučili. Ale o tom by sa dalo dlho písať. No "nulťáci" sa naučili i oslavovať. Počas školského roka sme mali štari oslavy narodenín a menín. Najprv mali oslavu septembroví a októbroví oslávenci, potom novembroví a decembroví. Ďalšia oslava bola veľká, lebo oslávenci boli januároví, februároví, marcoví i apríloví. Poslednú oslavu mali májoví, júnoví, júloví a augustoví oslávenci. Všetky oslavy boli plné tanca a zábavy. Mali sme i niečo pod zub, pitie a nechýbalo i detské šampanské. Deti si navzájom pripravovali darčeky i milé gartulácie. Najradšej však mali súťaž  "O najlepšieho tanečníka". Vtedy sa deti tak snažili, že súťaž museli vyhrať všetci. Takže každá oslava končila sladkou odmenou od pani učiteľky.

      Do galérie Oslavy v nultom ročnku boli pridané fotografie.

    • Vystúpenie pre mamičky
     • Vystúpenie pre mamičky

     • V nultom ročníku  si deti pripravili pre mamičky krásny program.  Ku Dňu matiek  chceli mamičky prekvapiť a tak  oslovili pani Vachovú, ktorá vedie  súbor Valša i Valšátko v Holíči. Pani Vachová zostavila program a pomohla s učením piesní.  I keď deti  nie sú „profíci“, zvládli  sa naučiť ľudové piesne, pri ktorých  i čo to zatancovali. Na koniec dali svojim mamičkám kvetinku, srdiečko, ktoré si samé vyrobili z modelovacej hmoty a sladkú pusu. Mamičky odchádzali spokojné, usmiate, dojaté a pyšné na svoje deti.

      Do galérie Deň matiek boli pridané fotografie.

    • Nulťáci“ v Bojniciach
     • Nulťáci“ v Bojniciach

     • 23.6. boli deti z nultého ročníka na výlete v Bojniciach. Najprv si prešli ZOO. Najväčší úspech mali slony, levy a samozrejme opice. Potom sa išlo do zámku. No nečakal nás obyčajný výklad o dejinách zámku. V ten deň sa totiž konal na bojnickom zámku špeciálny rozprávkový festival v podobe inscenovaného predstavenia. Do deja  rozprávok  nás uviedla Babička, azda najznámejšia hrdinka Boženy Nemcovej. Z jej rozprávania sme sa dozvedeli všetko potrebné pre výpravu do sveta rozprávkových príbehov. Čakali na nás rozprávky: O múdrej žene, Soľ nad zlato, Čert a Kača a Popolvár.

      Deti s otvorenými ústami sledovali dej rozprávok. Tieto rozprávky si určite zapamätajú  navždy.


                                               Mgr. Ružičková Pavlína

      Do galérie Nulťáci“ v Bojniciach boli pridané fotografie.

    • Beseda s príslušníkmi PZ SR
     • Beseda s príslušníkmi PZ SR

     • V stredu - 21. 6. 2017 – sa triedy I. A a II. B zúčastnili besedy s príslušníkmi PZ SR.  Prvá časť bola v triede, druhá v teréne.  Deti sa oboznámili s rozmanitou činnosťou polície, s vybavením   policajta na jednotlivé akcie, so zbraňami, ktoré používajú pri zásahoch. Deti si s nadšením vyskúšali jednotlivé časti odevu, doplnkov, poprezerali si  zbrane, zasúťažili v kvíze.

      V druhej časti deti sledovali  ukážky výcviku policajného pátracieho psa v teréne. Ďakujeme p. Králikovi a jeho kolegom, ktorí v čase svojho voľna prišli, venovali sa deťom  , odpovedali im na zvedavé otázky a odmenili ich sladkosťami.

      Do galérie Beseda s príslušníkmi PZ SR boli pridané fotografie.

    • Spolupráca s lesníkmi a poľovníkmi
     • Spolupráca s lesníkmi a poľovníkmi

     • V rámci spolupráce s LS Holíč a s Lesy SR Šaštín sa na našej škole uskutočnili environmentálne aktivity pre deti 1. stupňa, pripravené ako odmena za jesenný zber gaštanov. Pomocou didaktických a súťažných hier si  deti vyskúšali kŕmenie mláďat vtákov, pohyb zvierat v tme, naučili sa využívať prírodný materiál  ( púpava, tráva, piesok, hlina ) na výtvarné  zobrazenie prírody. Na záver sa dozvedeli zaujímavosti  o dravcovi, sokolovi, ktorého mali možnosť si pozrieť a aj pohladiť. Ďakujeme za príjemné dopoludnie, za drobné odmeny v súťažiach a za kvalitné výučbové pomôcky, ktoré využijeme vo vyučovaní prírodovedy a vlastivedy.  

                                    Mgr. Pekárová Jana, Mgr. Orlíková Elena

      Do galérie Spolupráca s lesníkmi a poľovníkmi boli pridané fotografie.

    • Zábavný park Brno
     • Zábavný park Brno

     • Triedy I. A a II. B navštívili detské zábavné centrum BONGO v  Brne. Deti sa na výlet veľmi tešili a neboli sklamaní. Vyšantili sa na rôznych atrakciách, preverili si odvahu a obratnosť na horolezeckej stene, poskákali si na bungee trampolíne , pretekali na autách a motorkách. Po všetkých aktivitách im chutil spoločný obed.  Pred odchodom domov si ešte nakúpili darčeky pre seba, súrodencov a rodičov.

                                  Mgr. Pekárová Jana, Mgr. Orlíková Elena

      Do galérie Zábavný park Brno boli pridané fotografie.

    • Školský výlet ZOO Hodonín, zámok Milotice
     • Školský výlet ZOO Hodonín, zámok Milotice

     • Kto by nechcel okúsiť život princa alebo princeznej?

      Kto z Vás tancoval alebo vzdával poctu ozajstnej kňažnej?

      No, my, žiaci I.B a I.C  triedy sme toto všetko a ešte viac zažili. Ale pekne poporiadku....

      Tento rozprávkový deň, utorok 20.6.2017, odštartovala návšteva ZOO Hodonín. Vybavení dostatočným množstvom tekutín do horúceho počasia sme si pozreli zvieratá domáceho aj cudzokrajného pôvodu. Najväčšiu pozornosť pútali opice, levy, zebry, kozy, surikaty a exotické vtáky.

      Po prehliadke ZOO cesta pokračovala na zámok Milotice. V sprievode pani kňažnej sme si prešli krásne zámocké interiéry a zoznámili sa s jej rodinou a životom na zámku. Potom nás priučila dvornej etikete a nakoniec nasledoval tanec pre princezné a šermiarsky súboj pre malých princov.

      Všetko za sprievodu dobovej hudby. Než zazvonil rozprávkový zvonec, prešli sme sa francúzskym parkom, bažantnicou a tzv. zásobnou záhradou.

      Unavené nôžky, rozžiarené očká a množstvo nezabudnuteľných zážitkov bolo to s čím sme sa

      vrátili domov.

                                         Mgr. Ivana Vlková, Mgr. Renáta Šimeková, Mgr. Kvetoslava Jarovičová

       

      Do galérie Śkolský výlet ZOO Hodonín, zámok Milotice boli pridané fotografie.

    • Opäť víťazmi v súťaži Krimichémia
     • Opäť víťazmi v súťaži Krimichémia

     • Naša škola má snaživých a šikovných žiakov, o čom sme sa presvedčili dňa 19.6.2017, kedy  sa opäť v súťaži Krimichémia umiestnili na 1.mieste. Tento úspech patrí Eve Jazmíne Tomečkovej /9.A/, Jakubovi Chylovi /9.B/ a pani učiteľke Štrbovej, ktorá žiakov pripravovala a odborne viedla. Realizátorom 8.ročníka tejto súťaže je SOŠ chemická, Vlčie hrdlo, Bratislava a partnersky ju podporila spoločnosť Slovnaft, a.s.

      Blahoželáme!!!

      Do galérie Krimichémia boli pridané fotografie.

     • Spôsob platby v ŠKD v školskom roku 2017/2018

     • ZMENA v spôsobe platby platná od 01.09. 2017

      Platby za pobyt Vášho dieťaťa v ŠKD sa budú realizovať 2x počas školského roka do 10-teho v mesiaci – vždy na príslušný polrok ( nie mesačne)

      1. platba bude zrealizovaná v dobe od 01.09. do 10.09. 2017 na prvých päť mesiacov šk. roka ( september 2017 až január 2018)
      2. platba bude zrealizovaná v dobe od 01.01. do 10.01. 2018 na druhýchpäť mesiacov šk. roka (február 2018 až jún 2018)

       

      Platby môžete realizovať zadaním jednorazového príkazu v banke, internet bankingom, hotovostným vkladom v banke, alebo poštovou poukážkou, kde vypíšete všetky náležitosti vrátane mena a priezviska dieťaťa a variabilného symbolu.

      Pri hotovostných platbách vkladom do banky je potrebné taktiež zadať správny VS a celé meno dieťaťa.

      Žiadame rodičov, aby pri úhradách školného zadávali správne variabilný symbol ( bude vášmu dieťaťu pridelený ) a do textu celé meno a priezvisko dieťaťa ( nie rodiča) – predídete tak nedorozumeniam pri identifikácii platieb.

      POZOR zmena vo výške školného!

      Školné: 8 €/mesiac , deti zo soc. znevýhodneného prostredia, ďalší súrodenec 3 €/mesiac

      č. účtu v tvare IBAN: SK29 0200 0000 0025 3413 9751

      Školné sa platí bez ohľadu na to, či dieťa chodí 1 deň alebo celý mesiac, suma je stanovená jednotne. Pri chorobe alebo iných prekážkach, kedy dieťa nenavštevuje ŠKD po dobu 30 dní po sebe,  je možné písomne požiadať o vrátenie školného, ktoré bude zúčtované po uplynutí školského roka do konca septembra  a bude zaslané na váš účet.

      Žiakom, ktorí už majú pridelený variabilný symbol, zostáva nezmenený.

      Žiakom  0-tého a 1. ročníka bude pridelený variabilný symbol pri nástupe do školy (4. septembra 2017)

      V prípade neuhrádzania poplatkov porušíte poriadok školy a Vaša dieťa môže byť vyradené

      zo ŠKD.

    • Hľadá sa SUPERSTAR
     • Hľadá sa SUPERSTAR

     • Dňa 14. Júna 2017 sa v telocvični našej školy uskutočnilo finálové kolo našej školskej Superstar. Finálovému kolu predchádzalo školské kolo, kde porota vybrala 12 finalistov (3 duetá a 6 jednotlivcov). Žiaci si vybrali piesne samostatne z repertoáru ich obľúbených interpretov. Spolužiaci ich povzbudzovali búrlivým potleskom. Porota mala ťažkú úlohu pri vyhodnocovaní, pretože súťažiaci podali výborné výkony. Porota rozhodovala v zložení: Renáta Studeničová – riaditeľka školy, Zdenka Cintulová – SŠÚ Holíč, Ľubomíra Pechová a Simona Baránková – učiteľky ZUŠ Holíč.

      Porota sa zhodla na nasledujúcom poradí:

      V kategórii jednotlivcov I.stupeň:

      1.miesto Dana Gombárová (2.A), Veronika Svobodová (2.A)

      2.miesto Agáta Látalová (3.C)

      3.miesto Viktória Hrušecká (2.A), Sylvia Rehušová (3.C)

      V kategórii jednotlivcov II.stupeň:

      1.miesto Lucia Steinerová (6.A)

      V kategórii duetá:

      1.miesto Simona Menšíková a Nella Barcziová (1.B)

      2.miesto Ivana Dolinská a Dominika Okenicová (1.C)

      3.miesto Eva Micháliková a Nikol Mikičová (1.B)

      Súťažiaci si za svoje výkony prevzali vecné ceny a diplomy.

      Už sa tešíme na ďalší ročník!

      Do galérie Hľadá sa SUPERSTAR boli pridané fotografie.

    • Pravda o drogách
     • Pravda o drogách

     • O tom, že drogy nelegálne i legálne poškodzujú život ako taký, nikto nepochybuje. Napriek tomu sú medzi mládežou rozšírené. Preto, aby sme sa vyhli problémom s drogami, sa 30.5. a 5.6.2017 uskutočnili protidrogové preventívne prednášky spojené s besedou pre žiakov druhého stupňa. Prednášky urobil Ing. Rastislav Bobček, PhD. z občianskeho združenia Slovensko bez drog. Žiaci sa dozvedeli, prečo drogy postupne škodia telu, ako pôsobia na mozog, nervový systém a pľúca, ale aj prečo je marihuana škodlivá, fakty o droge extáza a ďalšie informácie. Po prednáške dostali žiaci protidrogovú brožúrku. Veríme, že si odniesli informácie, ktoré im pomôžu v živote bez drog.

      Do galérie Pravda o drogách boli pridané fotografie.

    • Školský výlet - Macocha
     • Školský výlet - Macocha

     • Dňa 6.6.2017 boli žiaci 3.ročníka na výlete v Brne, kde navštívili zábavný park Bruno. Odtiaľ sa presunuli do Moravského krasu, priepasti Macocha, ktorá je súčasť najdlhšieho jaskynného systému v Českej republike. Okrem zábavy žiaci spoznali aj nové krásy blízkeho okolia a tiež adrenalín, ktorý prežívali v jaskyniach pri presúvaní loďkami.

      Do galérie Śkolský výlet - Macocha boli pridané fotografie.

    • Cvičný požiarny poplach
     • Cvičný požiarny poplach

     • Keď sa v školskom rozhlase ozval hlas riaditeľky školy: „Prosím pozor! Hovorí k vám riaditeľka školy! Venujte pozornosť uvedenej správe! Vyhlasujem cvičný požiarny poplach, tak z tohto dôvodu nariaďujem vykonať okamžitú evakuáciu z objektu školy!“

       2.6. 2017 sa konalo taktické cvičenie, zámerom ktorého bolo precvičenie organizácie záchranných prác pri likvidácii následkov požiaru v škole, minimalizovanie škôd a zamedzenie poškodenia zdravia a majetku.

      Cvičenie sa konalo v spolupráci s OR HaZZ v Skalici, DHZO Holíč, SČK, Polícia SR.

      Po skončenia sa konala prehliadka hasičskej a policajnej techniky.

       

                                                                                         Mgr. Renáta Studeničová

      Do galérie Cvičný požiarny poplach boli pridané fotografie.

    • MO v atletike
     • MO v atletike

     • Dňa 24.5.2017 sa uskutočnili Majstrovstvá okresu žiakov a žiačok v atletike v Skalici. Naša škola mala zastúpenie v každej disciplíne.

      Janovičová Adriana (300m,štafeta)

      Lukáčová Michaela (800m,diaľka,štafeta)

      Ondrušová Lucia (60m, 300m, štafeta)

      Ivanová  Timea (60m, diaľka, štafeta)

      Štermenská Ema (800m, kriketka)

      Horniaková Laura (60m, 300m)

      Mikulášková Karolína(diaľka, výška)

      Mikulová Júlia (guľa, kriketka)

      Najlepšie umiestnenie získala Lukáčová Michaela, obsadila 2.miesto s novým osobným rekordom 440cm.

                                                                              Mgr. Šimková Barbora

    • Záhorácka olympiáda
     • Záhorácka olympiáda

     • Dňa 17.5.2017 sa uskutočnila na ZŠ s MŠ v Gbeloch Záhorácka olympiáda. Zúčastnilo sa na nej 14 škôl z nášho regiónu.

      Našu školu reprezentovali štyri dievčatá.

      L.Horniaková v behu na 60m a 300m,

      A.Janovičová v behu na 60m a 300m,

      L.Ondrušová v behu na 60m a 300m,

      M.Lukáčová v behu na 800m a v skoku do diaľky, kde aj získala jedinú medailu pre našu školu a výkonom 412cm si vybojovala 3.miesto.

                                                                             Mgr. Šimková Barbora

      Do galérie Záhorácka olympiáda boli pridané fotografie.

    • Vyučovanie v teréne
     • Vyučovanie v teréne

     • Vyučovanie nemusí prebiehať len v triede ako sme sa o tom presvedčili  dňa 18. mája, kedy sa žiaci 5.ročníka zúčastnili exkurzie, kde sa dozvedeli veľa nových poznatkov. Prvou zastávkou bola firma Sonnentor v Čejkoviciach.  Previedli nás voňavými skladmi i výrobnými priestormi, kde sme mohli vidieť zrodenie nálevového čajového vrecka. Svoje znalosti o lúčnych bylinách sme si mohli overiť v bylinkovej záhrade priamo v areáli firmy. Vo firemnom obchodíku sme si nakúpili biočaje, koreniny a ďalšie špeciality. Ďalšou našou zastávkou bola botanická a sladkovodná expozícia v dedinke Modrá. Vonku mohli  deti vidieť  záhradku s liečivými bylinkami a rybník. Obrovské prekvapenie však prišlo vnútri. V hĺbke 3,5 m sa nachádzal sklenený tunel,  cez ktorý bolo vidieť ryby našich vôd -  kaprov, zubáčov, jeseterov, obrovské vyzy, sumcov, šťuky. Všetky sa predvádzali nad našimi hlavami v rybníku, na dne ktorého sme stáli. Nakoniec sme navštívili neďaleký  Archeoskanzen,  ktorý nám priblížil život obyvateľov Veľkej Moravy. Nachádzali sa tu obydlia s palisádovým opevnením, bránou, vežami, kostolíkom a remeselníckymi dielňami. Deti sa tu mohli preniesť do historického obdobia Veľkomoravskej ríše.  Takéto vyučovanie sa deťom veľmi páčilo!

                                                                                                       Mgr. Vaňková Katarína

      Do galérie Exkurzia Čejkovice, Modrá boli pridané fotografie.