• Ochranárik

      Dňa 2.12.2019 sa v priestoroch Kultúrno-osvetového centra konalo vyhodnotenie okresného kola súťaže „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany.“ Odmenení žiaci si prevzali ocenenia z rúk pani prednostky Viery Kučerovej, pána primátora Zdenka Čambala a vedúcich pracovníkov Hasičského záchranného zboru a Polície. V kategórii 1.stupňa sa na 1.mieste umiestnila Aneta Petríková, žiačka 3.A. V kategórii 2.stupňa obsadila 1.miesto Natália Václavíková, cenu prednostky získala Rebecca Križánková, obidve žiačky 9.A. Cenu primátora mesta Holíč si prevzala žiačka 8.B Tereza Lukáčová. Žiačky pracovali pod vedením Mgr.D.Janečkovej a Mgr.B.Petrákovej. Všetkým blahoželáme!

     • Okresná žiacka konferencia : Rodina bez cigariet 8. ročník

      Dňa 21.11.2019 sa štyria žiaci našej školy zúčastnili súťaže, žiackej konferencie Rodina bez cigariet. Prezentácie boli zamerané na tému prevencie proti drogám a zdravému životnému štýlu.

      Piataci M. Sprušanský a D. Ivan s prezentáciou na tému Účinky drog na ľudský organizmus získali krásne 2. miesto v I. kategórii a ôsmačky K. Gombárová a V. Čáranová získali 6. miesto v II. kategórii s prezentáciou na tému Kritické momenty v živote mladého človeka. Všetkým súťažiacim gratulujeme.

     • Olympiáda v anglickom jazyku

      21.11.2019 sa 19 žiakov, kamarátov anglického jazyka, zapojilo do školského kola Olympiády v anglickom jazyku. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách, víťazom v kategórii 1A sa stal Andrej Anderlitschek (7.A) a prvé miesto v kategórii 1B získal Tomáš Škrovan (8.A). Ďakujeme všetkým žiakom za záujem a účasť v súťaži a víťazom prajeme prvenstvo v okresnom kole.

     • Prednáška Bez drog

      Dňa 12.11.2019 sa na našej škole uskutočnila prednáška Bez drog. Prednášky sa zúčastnili žiaci 5.-9.ročníka. Žiaci sa na prednáške dozvedeli o škodlivých účinkoch drog či o ich vplyve na ľudský organizmus. Okrem toho im prednášajúci vysvetlil ako sa menia nálady a pocity ľudí, ktorí sú drogovo závislí.

  • Ako postupovať

   Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?
   1. Do 15.2.2020 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
   2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
   3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
   4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
   5. Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
    Obchodné meno alebo názov: Slovenská rada rodičovských združení-Rodičovské združenie pri ZŠ
    Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Bernolákova 5, 90851 Holíč
    Právna forma: Občianske združenie
    Identifikačné číslo (IČO/SID): 17319617/0145
   6. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2020 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
   Podávate si daňové priznanie sami?
   1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
   2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
   3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
    Obchodné meno alebo názov: Slovenská rada rodičovských združení-Rodičovské združenie pri ZŠ
    Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Bernolákova 5, 90851 Holíč
    Právna forma: Občianske združenie
    Identifikačné číslo (IČO/SID): 17319617/0145
   4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2020) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
   Postup pre právnické osoby
   1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
   2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
   3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
    Obchodné meno alebo názov: Slovenská rada rodičovských združení-Rodičovské združenie pri ZŠ
    Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Bernolákova 5, 90851 Holíč
    Právna forma: Občianske združenie
    Identifikačné číslo (IČO/SID): 17319617/0145
   4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
   5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
  • Jedálny lístok

   • Pondelok07. 10.
   • Polievka z vaječnej zápražky
    Bravčový guláš, chlieb
    Banány
    Voda s ovocným sirupom s najmenej 50%ovocnej zlo.
   • Utorok08. 10.
   • Polievka brokolicová
    Zemiaky roľnícke , šalát srbský
    Voda s ovocným sirupom s najmenej 50% ovocnej zlo.
  • Zvonenia

   Piatok 6. 12. 2019
  • Fotogaléria

   • Ochranárik
   • Okresná žiacka konferencia : Rodina bez cigariet 8. ročník
   • Prvé strelecké súťaže v novej sezóne
   • Imatrikulácia prvákov
   • Zber gaštanov
   • Beseda s poľovníkmi
   • Jeseň v ŠKD
   • Exkurzia Mikulčice
   • Deň zdravej výživy
   • Návšteva v SND
   • Exkurzia – Planetárium Brno
   • Výchovný koncert „SPIEVAJŽE SI, SPIEVAJ“
   • Netradičná hodina biológie
   • Európsky týždeň športu
   • Mesto robotov a Noc výskumníkov 2019
   • Európsky deň jazykov
   • Prírodovedné múzeum Bratislava
   • Vedecký veľtrh
  • Kontakty

    • Meno školy
    • Základná škola, Bernolákova 5, Holíč
    • Email školy
    • riaditel@zs-holic.sk
    • Telefón
    • +421 x 034668 2484
    • Adresa školy
    • Bernolákova 5, 908 51 Holíč