• Okresné kolo Mladý záchranár 2019

      V utorok 7.mája 2019 sa na štadióne v Kopčanoch konalo okresné kolo súťaže "Mladý záchranár CO". Našu školu reprezentovalo družstvo v zložení žiakov 9.A: Monika Havelková, Mário Štefík, Nikola Bartošíková a René Marek. Umiestnili sa na 3.mieste a postupujú na krajské kolo, ktoré bude dňa 23. mája 2019 v Topoľníkoch okres Dunajská Streda.

     • Žltý kvietok – symbol nádeje v uliciach Holíča

      Vo štvrtok 11. apríla 2019 opäť zaplnili ulice nášho mesta dobrovoľníci Ligy proti rakovine zo ZŠ na Bernolákovej, ktorí sa zapojili do 23. ročníka Dňa narcisov. Dvadsať žiakov deviateho ročníka spolu s piatimi pedagógmi oslovovali našich občanov, ale navštívili tiež školy a všetky významné podniky a inštitúcie mesta.

     • Za divadelnou kultúrou...

      Na muzikálové predstavenie Šľahačková princezná sa v pondelok 8. apríla 2019
      vybrali žiaci 5. a 6. ročníka so svojimi p. učiteľkami slovenského jazyka a
      literatúry. Veselé a dynamické predstavenie na Novej scéne v Bratislave sa
      všetkým páčilo a na záver nechýbalo ani tradičné občerstvenie v reštaurácii
      McDonald's. Krásne jarné počasie dotvorilo príjemnú výletnú atmosféru.

     • Výučbová exkurzia do Mikulčíc

      Posledný aprílový deň sa štvrtáci vybrali do Mikulčíc. Navštívili Slovanské hradisko z doby Veľkej Moravy. Toto významné miesto sa nachádza asi 3km juhovýchodne od Mikulčíc. Pre deti bola pripravená rozprávka o princeznej Dobroslave a spoznávanie hlaholiky. Potom nasledovala prehliadka archeologickej expozície. Žiaci sa mohli v múzeu oboznámiť s keramikou, kamennými, striebornými a zlatými predmetmi, mohli vidieť meče, náušnice, gombíky, ktoré boli dôkazom osídlenia krajiny v najstarších dobách. Vonkajší okruh hradiska tvorili vyznačené základy 12 objavených kamenných stavieb – kostolov a jedného kniežacieho paláca z 9. storočia, bolo to významné miesto v dobe Veľkomoravskej ríše.

     • Jar v ŠKD

      Jar už prišla k nám!“

      radujú sa dietky.

      Slniečko už teplé je,

      kvitnú pestré kvietky.

      Deti v ŠKD svojimi prácami oživili triedy, chodby jarným slnkom, pestrými kvetmi, rozkvitnutými stromami a veľkonočnými vajíčkami.

  • Ako postupovať

   Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?
   1. Do 15.2.2019 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
   2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
   3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
   4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
   5. Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
    Obchodné meno alebo názov: Slovenská rada rodičovských združení-Rodičovské združenie pri ZŠ
    Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Bernolákova 5, 90851 Holíč
    Právna forma: Občianske združenie
    Identifikačné číslo (IČO/SID): 17319617/0145
   6. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2019 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
   Podávate si daňové priznanie sami?
   1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
   2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
   3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
    Obchodné meno alebo názov: Slovenská rada rodičovských združení-Rodičovské združenie pri ZŠ
    Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Bernolákova 5, 90851 Holíč
    Právna forma: Občianske združenie
    Identifikačné číslo (IČO/SID): 17319617/0145
   4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2019) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
   Postup pre právnické osoby
   1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
   2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
   3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
    Obchodné meno alebo názov: Slovenská rada rodičovských združení-Rodičovské združenie pri ZŠ
    Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Bernolákova 5, 90851 Holíč
    Právna forma: Občianske združenie
    Identifikačné číslo (IČO/SID): 17319617/0145
   4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
   5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
  • Jedálny lístok

   • Pondelok13. 05.
   • zatiaľ žiadne údaje
   • Utorok14. 05.
   • zatiaľ žiadne údaje
  • Zvonenia

   Utorok 21. 5. 2019
  • Fotogaléria

   • Žltý kvietok – symbol nádeje v uliciach Holíča
   • Výučbová exkurzia do Mikulčíc
   • Hudobné dielne v ŠKD
   • Chemici sa hrajú...
   • Kráľ čitateľov 2019
   • Karneval 2019
   • Beseda s dentálnou hygieničkou
   • Hurbanov pamätník - školské kolo
   • Druháci – malí chemici
   • Zimné radovánky
   • Hvezdáreň Brno
   • Zima 2019
   • 12. ročník kampane Červené stužky
   • Vianočné dielničky
   • Skanzen Strážnice
   • Školou chodil Mikuláš
   • Mikuláš v ŠKD
   • Beseda s poľovníkmi
  • Kontakty

    • Meno školy
    • Základná škola, Bernolákova 5, Holíč
    • Email školy
    • riaditel@zs-holic.sk
    • Telefón
    • +421 x 034668 2484
    • Adresa školy
    • Bernolákova 5, 908 51 Holíč