• OZNAM

      Oznamujeme rodičom žiakov, ktorí majú záujem o stravovanie v Školskej jedálni Holíč počas školského roku 2020/2021, že od 20.8.2020 v čase od 8,00 – 13,00 hod. je možné odovzdať vyplnenú prihlášku v kancelárii ŠJ.

      Tlačivo prihlášky si môžete stiahnuť tu

      zapismy_listok.pdf alebo pri vchode do ŠJ.

     • Rozlúčka deviatakov

      Posledný stisk ruky,

      úsmev na rozlúčku

      alebo slzy možno, snáď,

      veď posledný raz

      chytíme do rúk kľučku,

      ktorú sme stlačili tisíckrát.

      Čas. Je to niečo, čo nemôžeme zastaviť, zrýchliť ani spomaliť. Oznamuje nám, že je začiatok alebo koniec. Aj čaša našich deviatakov sa naplnila až po okraj a nadišiel čas rozlúčky so základnou školou.

     • Rozlúčka štvrtákov

      Veselé, zábavné, vtipné, poučné i sladké dopoludnie prežili žiaci 4. ročníkov.

      Dňa 25.6.2020 sa uskutočnila rozlúčka štvrtákov s prvým stupňom ZŠ. Lúčili sa žiaci IV. A pod vedením p. uč. Duffkovej, žiaci IV. B pod vedením p. uč. Šimekovej a žiaci IV. C pod vedením p. uč. Vlkovej.

      Štyri roky spoločného putovania ubehli veľmi rýchlo.

     • OZNAM

      Riaditeľstvo ZŠ Bernolákova 5 oznamuje žiakom a rodičom, že z dôvodu nízkeho počtu prihlásených žiakov sa vyučovanie od 22.6.2020 pre žiakov 6. - 9. ročníka neuskutoční.

      Učebnice sa budú odovzdávať po nástupe do školy v septembri a vysvedčenia sa budú vydávať pre všetkých žiakov 1. - 9. ročníka dňa 30.6.2020 o 8.00 hod v jednotlivých triedach.

     • Otvorenie školy od 22. 6.2020 pre triedy 6.-9.ročníka

      Vážení rodičia,

      Od 22.6.2020 budú otvorené školy pre žiakov 6. – 9. ročníka. Aby sme vedeli naplánovať organizáciu výchovno- vzdelávacieho procesu, potrebujeme od Vás informáciu o záväznom prihlásení žiaka na vzdelávanie a to nasledovne:

      • Mám záujem nastúpiť do školy od 22.6. 2020,
      • Nemám záujem
  • Ako postupovať pri 2 %

   Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?
   1. Do 15.2.2021 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
   2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
   3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
   4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
   5. Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
    Obchodné meno alebo názov: Slovenská rada rodičovských združení-Rodičovské združenie pri ZŠ
    Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Bernolákova 5, 90851 Holíč
    Právna forma: Občianske združenie
    Identifikačné číslo (IČO/SID): 17319617/0145
   6. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2021 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
   Podávate si daňové priznanie sami?
   1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
   2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
   3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
    Obchodné meno alebo názov: Slovenská rada rodičovských združení-Rodičovské združenie pri ZŠ
    Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Bernolákova 5, 90851 Holíč
    Právna forma: Občianske združenie
    Identifikačné číslo (IČO/SID): 17319617/0145
   4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2021) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
   Postup pre právnické osoby
   1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
   2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
   3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
    Obchodné meno alebo názov: Slovenská rada rodičovských združení-Rodičovské združenie pri ZŠ
    Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Bernolákova 5, 90851 Holíč
    Právna forma: Občianske združenie
    Identifikačné číslo (IČO/SID): 17319617/0145
   4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
   5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
  • Jedálny lístok

   • Pondelok13. 05.
   • zatiaľ žiadne údaje
   • Utorok14. 05.
   • zatiaľ žiadne údaje
  • Zvonenia

   Nedeľa 9. 8. 2020
  • Fotogaléria

   • Prvý deň v škole
   • Korona prázdniny
   • Karneval
   • Kráľ čitateľov 2020
   • OBVODNÉ KOLO HURBANOVHO PAMÄTNÍKA
   • LVVK 2020
   • Dejepisná olympiáda
   • HURBANOV PAMÄTNÍK
   • Florbalový turnaj
   • Úspešný recitátor
   • Advent
   • Vianočný koncert pre deti z MŠ
   • Exkurzia Sereď
   • Vianoce sú dar
   • Vianočná Viedeň
   • Mikuláš
   • Ochranárik
   • Okresná žiacka konferencia : Rodina bez cigariet 8. ročník
  • Kontakty

    • Meno školy
    • Základná škola, Bernolákova 5, Holíč
    • Email školy
    • riaditel@zs-holic.sk
    • Telefón
    • +421 x 034668 2484
    • Adresa školy
    • Bernolákova 5, 908 51 Holíč